اقدام مشترک

رضا شهابی به بيمارستان منتقل شد
اقدام مشترک نهاد ها درسراسر اروپا- استرالیا- کانادا و آمریکا

فعال کارگری رضا شهابی از تاریخ 13 آذردر زندان اوین به اعتصاب غذا دست زده است. بعلت وخیم شدن وضعیت جسمانی اش روز 20 آذر به صورت اورژانسی توسط مامورین وزارت اطلاعات به بیمارستان نا معلومی منتقل شده است.

در ادامه کمپین جاری نهادهای همبستگی کارگری برای آزادی فوری وبی قید و شرط رضا شهابی و سایر فعالین کارگری، همه فعالین و آزادیخواهان را فرا می خوانیم که با هر توانی که دارند و به هرطریقی که میتوانند برای همبستگی با کارگران زندانی بویژه رضا شهابی بکوشند.

با ما در یک اقدام مشترک و سراسری متحد شوید تا به اشکال مختلف صدای اعتراضی رضا شهابی را رساتر کنیم !


رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی رضا شهابی را به گروگان گرفته است.


برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و سایر فعالین کارگری و نیز تمامی آزادیخواهان در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی از هیچ تلاش، اقدام جدی و مبارزه همه جانبه دریغ نخواهیم کرد.

ما اعلام می کنیم مسئولیت هر گونه خطری که جان رضا شهابی را تهدید کند تمامن به عهده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران است و بیجواب نخواهیم گذاشت.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com
iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

هیچ نظری موجود نیست: