پیام پشتیبانی

به کانون همبستگی با کارگران ایران شرکت کننده در اعتصاب غذای گوتنبرگ- سوئد
رفقای عزیز اعتصابی ! ما هم مثل شما نگران حال و سلامتی محمود صالحی مبارز و فعال کارگری ایران هستیم که علیرغم بیماری کلیوی و ضعف جسمانی تنها به جرم شرکت و سازماندهی جشن اول ماه مه بار دیگر توسط مزدوران رژیم مرتجع جمهری اسلامی دستگیر شده است. وظیفه هر مبارز برابری طلب و آزادیخواه است که با بکار گیری تمام امکانات هرچه بیشتر سیاست های ضد کارگری رژیم را افشا و در جهت آزادی محمود صالحی اقدام نمایند.
ما از راه دور دستتان را به گرمی می فشاریم و اعلام میکنیم خواهان آزادی سریع و بی قید وشرط محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری و دانشجویی هستیم .
اعتصاب غذای سه روزه اعتراضی تان را صمیمانه تبریک میگوئیم
زنده باد آزادی ، زنده باد اول ماه مه
زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان
زنده باد سوسیالیسم
ایرانیان مدافع صلح و حقوق بشر - شیکاگو
اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن
اتحادیه ایرانیان سوسیالیست - آمریکای شمالی
آوریل 2007

هیچ نظری موجود نیست: