اعتصاب غذاي سه روزه

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ما برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم اول ماه می سنندج ضمن محکوم نمودن حرکت ضد کارگری پلیس و اطلاعات در دستگیری و ضرب و شتم کارگران٬ خواستار آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان در مراسم اول ماه می ۲۰۰۷ سنندج هستیم. ما از همه کارگران و سازمانهای کارگری, دانشجویی و زنان و تمامی فعالین اجتماعی در ایران و جهان میخواهیم تا بسرعت نسبت به سرکوب کارگران در سنندج عکس العمل نشان داده و بطور یکپارچه ای خواهان آزادی بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه سنندج شوند.

از وبلاگ زیر دیدن کنید و به آن لینک دهید:
http://1may2007sanandaj.blogfa.com

لطفا نامه اعتراضی زیر را امضا کنید و در وبلاگ خود درج نمایید:
http://www.petitiononline.com/1may/petition.html

ناشناس گفت...

خالد سواری نایب رئیس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در مقابل پاساژ نور در شهر سنندج بازداشت و به نقطه نا معلومی منتقل شد.
موج بازداشت اعضای هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و دیگر اعضا و فعالین آن در مراسم اول ماه مه و پس از ان همچنان ادامه دارد. بنا به اخبار کسب شده مامورین امنیتی با لیستی که در دست دارند در سطح شهر به دنبال بازداشت سایر اعضای هیئت مدیره اتحادیه هستند. همچنین کسانی که تا دیروز بازداشت شده اند در زندان مرکزی سنندج محبوس گشته اند. از ساعات اولیه صبح امروز نیز حدود 50 نفر از خانواده های بازداشت شدگان در مقابل استانداری کردستان تجمع کرده بودند که توسط نیروهای امنیتی متفرق شدند و از آنجا به سمت دادگاه رفتند که هم اکنون در مقابل دادگاه شهر سنندج در میدان بسیج تجمع کرده و خواهان آزادی دستگیر شدگان هستند.
ما این اقدامات وحشیانه و پلیسی علیه اعضای اتحادیه و سایر کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه را بشدت محکوم میکنیم و بار دیگر از همه کارگران در ایران و سازمانهای کارگری در سطح جهان میخواهیم تا اعتراض شدید خود را نسبت به این اقدامات ضد کارگری ابراز داشته و خواهان توقف آزار و اذیت و بازداشت اعضای این اتحادیه و آزادی فوری کلیه دستگیر شده گان شوند.

لطفا اخبار این برخوردها را وسیعا پخش کنید و از کارگران دستگیر شده حمایت کنید و خواستار آزادی آنها شوید. شما می توانید اخبار مربوطه را در سایت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار دنبال کنید:
http://www.ettehade.com