اطلاعیه شماره 4

هشدار، کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ - سوئد
.
سفر منوچهر متکي، وزير امورخارجه ايران
.
به سوئد را ناممکن سازیم
به: آزادیخواهان ایرانی ، فعالان احزاب ، سازمانها و نهاد های مستقل فرهنگی و اجتماعی و رسانه ها ی خبرینگذاریم که پای رابطه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و دولت سوئد بیش از این مستحکم تر گردد! از نگاه ما؛ نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ايران، در برابر پیشروی جنبش های آزاديخواهانه و برابری طلبانة هر روزه کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان، اقليت های ملی و ...، در راستای وصول و دستیابی به مطالبات واقعی و طبقاتی خویش، همچنان به سرکوب آزادی ها در ايران ادامه می دهد. نظام جمهوری اسلامی ايران، با سياست های ویرانگرانه اقتصادی وغارتگری های بیشمارش ، کشور مان را به سراشيبی سقوط کشانده است. در این هنگامه کشاکش سياست های ماجراجويانه رژيم در منطقه، بر سر انرژی هسته ای و بازی های اتمی ، نشست و برخاست های بیشمار، در برابر قطعنامه های شورای امنیت، تبليغات امپرياليسم ایالات متحده آمريکا و اسرائیل صهیونیسم و متحدان سرمایه جهانی اش در حمله احتمالی تجاوزکارانه به ايران ،هشداریست که چنانچه اتفاق بیافتد ، همه زیر ساخته های اقتصادی ایران را همچون افغانستان وعراق به ویرانه ای مبدل خواهد ساخت .
آزادیخواهان ایرانی ، فعالان احزاب ، سازمانهاونهاد های مستقل فرهنگی واجتماعی، رسانه های خبری: مطابق اخبار دریافتی از جانب یاران خویش در استکهلم فعالان : کميته " نه به جمهوری اسلامی ايران، نه به جنگ" ، قرار است منوچهر متکي، وزير امورخارجه ايران ، این قاتل دهها نفر در ترکیه ، به استکهلم (سوئد) سفر کند. متکی علاوه بر ملاقات با مقامات سوئدي، در روز دوشنبه ساعت 12:00 در مدرسه عالی بازرگانی استکهلم نيز در يک برنامه سخنرانی شرکت می نماید. در راستای افشاء ماهیت این سفر؛ تنها با اقدامات موثر و متشکل خویش می توانیم، علاوه بر فریاد دادخواهی های مردمان ایران، صدای اعتراض همه آزادیخواهان ایرانی در سوئد را به گوش مطبوعات و مسئولین سوئد و افکار عمومی ترقیخواه و ضد جنگ و ضد امپریالسیم ایالات متحده آمریکا در استکهلم برسانیم .
ما دریک اتحاد عمل وبا تحرکات مشترک خویش میتوانیم، ازحضورموفقیت آمیزاین این نماینده فقرو فساد، قتل وکشتار، وترور مردم ایران جلوگیری نموده و ماهیت این رژیم جنایتکاروحامی سرمایه را به جهانیان بشناسانیم . تلاش ورزیم از پراکندگی نیروهای خویش بپرهیزیم و با توفنده گی هر چه تمامتر، آنچه فریاد داریم بر سر این نظام و همپیمانان خارجی آنان و سکوت مطبوعات سوئد بکشیم
سرنگون باد جمهوری اسلامی ايران
پایدار باد اتحاد عمل ما، در برابر نظام تاریک اندیش جمهوری اسلامی ایران
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ-سوئد
م5 مه 2007

هیچ نظری موجود نیست: