به فعالان کمیته همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ - سوئد

یاران نازنین
دریافت خبر اعتصاب غذای سه روزه شما اعلام سه روز شما، برای آزادی محمود صالحی و لغو احکام محسن حکیمی ، جلال حسینی و برهان دیوارگر و آزادی فعالین جنبش کارگری ، معلمان ، زنان ، دانشجویان وهمه زندانیان سیاسی درشهر گوتنبرگ (سوئد) ، شوری در ما آفرید . با شما هستیم و در این کمپین سه روزه ما را با خود و در کنار خود بیابید .
از خواسته های اعلام شده شما و بویژه آزادی محمود صالحی و همه زندانیان سیاسی ایران بی وقفه پشتیبانی خود را اعلام می داریم .

با تشکر از همه تلاشهای شبانه و روزی شما نازنین یاران
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ایران - لندن
29/04/2007

هیچ نظری موجود نیست: