گزارش هاشم هاشمی زاده فعال سیاسی از کمپین راهپیمایی اتسکهلم به گوتنبرگ

راهپیمای استکهلم – گوتنبرگ
در اعتراض به قتل افشین اسانلو فعال کارگری در ایران
تقدیم به همه کارگران زندانی، فعالین کارگری و خانواده افشین اسانلو
هاشم هاشمی زاده
tel: 0736307511


در اطلاعیه مورخ 26 ژوئن 2013 (.........) به اطلاع عموم رساندم که،
"من به عنوان کارگر اخراجی و عضو اتحادیه شهرداری ها "کمونال" استکهلم- سوئد، و فعال کارگری دراعتراض به قتل آشکار یک فعال کارگری (افشین اسانلو) توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 4 شنبه 26 ژوئن به یک راهپیمایی طولانی (500 کیلومتر) از استکهلم تا گوتنبرگ سوئد اقدام می کنم..." (اطلاعیه ی اول ضمیمه است)
در اینجا گزارش کوتاهی از راهپیمایی را به اطلاع عموم می رسانم:
بعد از ظهر روز 4 شنبه 26 ژوئن در حالی که پلاکادی با شعار آزادی- برابری دردست داشتم، به دفتر مرکزی اتحادیه سراسری کارگران سوید (ال او) رفتم و اطلاعیه شماره 1 را تقدیم کردم و همانطوریکه در آن طلاعیه آمده است خواستار حمایت آنها و اعتراضشان به جنایت جمهوری اسلامی شدم. شب آن روز در اولین شهر مسیرم "سودرتالیه" به دفتر (ال او) رفتم و اطلاعیه را گذاشتم. همزمان نسخه هایی از اطلاعیه بین علاقمندان مرکز شهر سودرتالیه پخش شد.
روز27 ژوئن خانم فیروزه رشیدی ساکن استکهلم در سودرتالیه به راهپیمایی پیوست. همان روز با آقای فرهاد شعبانی یکی از فعالین کارگری در استکهلم مصاحبه ای تلویزیونی انجام دادیم. این تلویزیون متعلق به کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) ماهواره ای و رو به ایران پخش می شود.
دو روز بعد  به شهر "نیو شوپینگ" وارد شدیم  و در مرکز شهر با کنجکاوی و سپس استقبال مردم روبرو شده و در همانجا پیکتی برگزار نمودیم. در این شهر با خبرنگار روزنامه محلی مصاحبه ای انجام دادیم که در روزنامه منتشر شد.
در ادامه مسیر روزها را تا پاسی از شب به راه پیمایی ادامه داده و شب ها را در پارکینگ های کنار بزرگ راه و پارک شهرهای مسیر استراحت می کردیم. گاها پس از راه پیمایی زیر باران، در گوشه ای آتش بزرگی روشن کرده و شبهای سرد را در کنار آن می گذراندیم.

در همین مدت از جانب رادیوهای محلی شهرهای مختلف و انسان های آزادیخواه از همه جای سوید تلفنی با ما تماس گرفته و ابراز حمایت می کردند.
روز ششم در مسیر خود در شهرکی توسط یک خانواده سویدی (آلکساندرا) دعوت شدیم. در این منزل توانستیم دوش گرفته و لباسهایمان را عوض کرده و بشوییم.
روز هفتم در شهرکی ... توسط دوستانی از حزب حکمتیست که از شهر گوتنبرگ آمده بودند مورد استقبال قرار گرفتیم.
در شهر بزرگ یونشوپینگ همچنین توسط  آقای توفیق محمدی فعال حقوق پناهندگان و بهمراهی چند تن از پناهندگان ایرانی استقبال شدیم. این دوستان که پلاکادهای عکس افشین را داشتند، به گرمی از ما پذیرایی کرده  و به خانم فیروزه لباس و کفش وکاپشن بارانی دادند. (http://www.azadi-b.com/J/2013/07/post_591.html )
در این شهر هم به "ال او" مراجعه کردیم و اطلاعیه را به آنها دادیم.
در شهرهای بعدی مسیر هم در مراکز شهر اطلاعیه را که به زبان های  سویدی و فارسی بود به علاقمندان می دادیم و به سوالاتشان جواب می دادیم.
در شهر بزرگ دیگری در مسیر به نام "بوروس" دوستانی از "کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ" از شهر گوتنبرگ به استقبال ما آمدند.( http://rahekargar.de/reports/2013-07-13_257_afshin-gotemberg.pd)
 در این زمان خانم پروانه حاجی لو ساکن گوتنبرگ که بهمراه اعضای کانون آمده بود به راهپیمایی ما پیوست. در شهر بوروس به اتفاق این دوستان به دفتراتحادیه (ال او) رفتیم و اطلاعیه و مساله راهپیمایی را به اطلاعشان رساندیم. همچنین به روزنامه محلی شهر بوروس به نام (بوروس تیدنینگ) رفتیم و آنجا مصاحبه شدیم و بهمراه عکس دستجمعی ما در روزنامه منتشر کردند. دوستان کانون همچنین گزارش  و عکس و فیلم از راهپیمایی ما تهیه و در اطلاعیه هایشان منتشر کردند. بعلاوه،  کانون از طریق رادیوهایشان به نام " رادیو سرخ و رادیو سپهر" اخبار روزانه راهپیمایی ما را پوشش می دادند.

در مسیر بوروس – گوتنبرگ همچنین با مردم شهرک های مسیر تماس گرفته و ما را مورد حمایت و محبت قرار می دادند. ما بارها توسط این مردم به غذا و قهوه دعوت شدیم.

روز شنبه ششم بعد از 11 روز راه پیمایی  ما سه نفر (هاشم، فیروزه، پروانه) به شهر گوتنبرگ رسیدیم. در این شهر ابتدا در شهرداری موندال اطلاعیه را به دفتر ال او داده و در جلو دفتر روزنامه (گوتنبرگ پست) در میدان مرکزی شهر به جمعیت زیادی از فعالین کارگری و سیاسی که در این میدان تجمع کرده و منتظر ما بودند، پیوستیم. تجمع کنندگان با حلقه گل از ما استقبال کردند. ما 3 نفر به نوبت  سخنرانی کرده و چگونگی راهپیمایی و هدف آن را برایشان توضیح دادیم.
شنبه شب در محل ساختمان "هاگا بیون" در شب همبستگی با خانواده اسانلو شرکت کردیم. جمعیت زیادی از جریانات مختلف در این شب همبستگی شرکت داشتند. در این جا هم ما صحبت کردیم و نمایندگا ن جریانات سیاسی در مورد وضعیت طبقه کارگر در ایران سخنرانی کردند.
همان شب یک پیام همبستگی و قدردانی از محمود صالحی فعال کارگری در ایران دریافت کردیم.
گزارش این فعالیت ها توسط رادیوهای مختلف محلی پخش گردید.

در اینجا از همه شخصیت ها و نهادها و جریانات سیاسی که در این راه پیمایی به ما دلگرمی دادند، ازما حمایت کردند و اخبار را پوشش دادند عمیقا قدردانی می کنیم.
از همه دوستان و آشنایان و نا آشناهایی که در شهرک ها و شهرهای مسیر از ما استقبال کردند، ما را پذیرفتند و مورد حمایت و محبت قرار دادند صمیمانه تشکر می کنیم.
شکی نیست اقدام کوچک ما جزو بسیار کوچکتری از کل صدای نارضایتی و اعتراض کارگران و مردم در ایران و خارج کشور علیه ترور و کشتار و زندانی و اخراج کارگران در ایران است. تلاش بشریت و بخصوص طبقه کارگر ایران و در سطح جهان باید جلو جنایات جمهوری اسلامی سرمایه داران علیه طبقه کارگر و مردم ایران را بگیرد
روزی که دست این رژیم از تعرض به حقوق و آزادی های کارگران و مردم ایران کوتاه شود آن روز جشن ما است و روزی است که همه خستگی ها از جان و روح مان در می رود.
در پایان  بار دیگر به همه کارگران زندانی و اخراجی و به همه فعالین کارگری و به خانواده افشین عزیز درود می فرستم. مبارزه واعتراض ما تا پیروزی ادامه دارد.
فیروزه رشیدی
هاشم هاشمی زاده
پروانه حاجی لو
11 ژوئیه 2013- استکهلم – سوئد




     






هیچ نظری موجود نیست: