جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

وبلاک دفاع از مبارزات کارگران ایران

فراخوان و گزارش کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران - گوتنبرگ / سوئد

فراخوان به تظاهرات
کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران - گوتنبرگ (سوئد)
بند های زندان های ایران گسسته باد!


ایرانیان آزادیخواه و جانبدار مبارزات مردم ایران!
رژیم جرم و جنایت اسلامی در ایران ، در برابر مقاومت و ایستادگی مردم به پا خاسته دربیش از نود(۹۰) شهر از سراسر ایران تا اینجا دهها تن را کشته و هزاران تن را دستگیر و روانه کهریزک های خود ساخته است.
 آنچه طی روزهای گذشته در زندان های رژیم اتقاق افتاد ازجمله ؛ زجرکش کردن سیناقنبری هشداری است به همه مردم ایران و به ما جانبداران جنبش آزادیخواهی ایران در خارج ازکشور.
آگاه  باشیم که این جنایت می تواند سرنوشت چندین هزار اسیر رویدادهای اخیر در ایران غرقه در خون باشد. هنوز نام همه بازداشت گان را در دست نداریم ولی تا همین جا مشخص است که فعالان چپ جنبش دانشجویی قربانی قساوت و تاریک اندیشی سرکوبگران اند. طبق ادعای برخی از نمایندگان مجلس رژیم، ازسرنوشت و محل نگهداری دهها نفر از دانشجویانی  که اسامی شان روشن شده ، اطلاعی در دست نیست.همچنین معلوم نیست که کدامیک از سازمان های سرکوب؛  وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، اطلاعات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، یا "آتش به اختیارهای" شخص خامنه ای  مسئول این دستگیری های هستند. این چنین است که ارگان های رنگارنگ سرکوب در چهارگوشه کشور، جوانان وطن در بند  را به اسارت گرفته اند و در زندان ها، خانه های مخفی، بیغوله ها و سوله ها به شکنجۀ آنها مشغولند. جان این دستگیرشدگان در خطر است. کهریزگ های دیگر در دست احداث اند ، باید بندهای زندان های ایران یا همان کهریزک های تازه ساز را گسست و زندانیان را آزاد نمود
ما همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر شده گان خیزش توده ای کشور که ده روز تمام ایران و جهان تکان را دادند ، باید با تمام نیرو و امکانات وارد عمل شویم. باید مردم جهان را نسبت به این خطر آگاه ساخت و فشار افکار عمومی بین المللی بر رژیم اسلامی را افزایش داد.  نباید اجازه داد فرزندان برومند این مردم قهرمان، در زندان های داعشیان حاکم  زجرکش شوند. فردا خیلی دیرمی باشد.
زمان : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸  ساعت تجمع دو (۱۴) بعد از ظهر

مکان : برنس پارکن با اسپور های دو / سه/ چهار/ پنج / شش / هفت و هشت . نه /ده /یازده 

دومین گزارش خبری
تظاهرات روز شنبه ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸ گوتنبرگ (سوئد)

  
 به دعوت کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران - گوتنبرگ (سوئد) با عنوان : بندهای زندان های ایران گسسته باد! جامعه ایرانیان آزادیخواه وجانبدارمبارزات مردم درایران ساکن گوتنبرگ و حومه را مخاطب قرارداد تا به خیابان آیند وبه کشتاردرایران وموج وسیع دستگیری جوانان و فعالان جنبش دانشجویی درجای جای ایران ، اعتراض نمایند.

روز شنبه ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸ برابر۲۳ دی ۱۳۹۶، د رهوایی بغایت سرد و یخی ؛ میدان گوستاو آدلف با پلاکادرها وباندرول ها، دهها عکس وتصویر ازکشته شدگان ودستگیرشدگان زندانی وپرچم های سرخ ، میدان بدل به نمایشگاهی برعلیه تمامیت حاکمیت اسلامی دربرابرهررهگذر سوئدی درآمده بود.

ابتداء ازجانب کمیته همبستگی به همه حاضرین درمیدان خوش آمد گفته شد و با سردادن شعارهایی آغازمتینگ اعتراضی را اعلام گردید.
درفراخوان کمیته آمده است : ما همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر شده گان خیزش توده ای کشور که ده روز تمام ایران و جهان تکان را دادند ، باید با تمام نیرو و امکانات وارد عمل شویم. باید مردم جهان را نسبت به این خطر آگاه ساخت و فشار افکار عمومی بین المللی بر رژیم اسلامی را افزایش داد.  نباید اجازه داد فرزندان برومند این مردم قهرمان، در زندان های داعشیان حاکم  زجرکش شوند. فردا خیلی دیرمی باشد.
شهرگوتنبرگ دراین روز،آبستن حضور غیر قانونی نیروهای شبه نازیست سوئدی وجوانان آنتی فاشیست بود. حضورپلیس درمرکزشهربشدت خود نمایی می نمود . مابا توجه به اجازه پلیس وخواست پلیس که به تظاهرات اقدام ننماییم ، کمیته وهمه حاضرین درمیدان برآن شدند که در طول خیابان آونین حرکت نماییم وشعارها وگپ وگفت خود را با شهروندان سوئدی اعلام داریم .
واقعیت اینستکه؛ نمی توان دربرابرموج کشتاروحدت دستگیری ها سکوت نمود وافشاء گری ننمود. چرا آنگاه که چندين شهرازجمله : مشهد، دورود، ايذه،كرمانشاه، تويسركان، خرم دره ،زنجان،قهدريجان، اهواز، کرمانشاه، آمل ورشت، برخوردهاي شديدي ميان اعتراض كنندگان و نيروهاي ضدشورش وامنیتی وبسیجی هابه وجودآمده است كه منجربه كشته شدن تعدادي ازمردم اعتراض كننده ودستگیری های وسیع درجای جای کشورگردید. ما نمی توانستیم امرپشتیبانی این اعتصابات کارگران واعتراضات سراسری رابا سکوت برگزارکنیم .
حقانيت مردم را در برابرفشارهاي زندگي فقروفلاكت مردم اذعان دارند اما دربرابربرخي قدرتمندان به كلي مخالف هرگونه حقانيتي بر اعتراضات مردمي هستند و كلاً اين اعتراضات را مربوط به تحريكات خارجي و يا دشمنان واقعي و يا واهي مي دانندبیگمان تفكر اين دسته از دولت مردان است كه خطرايجاد در گيري هاي داخلي را به صورت خشونت آميز و سرکوب مردم فراهم آورده است.
آنچه درتظاهرانت روزشنبه ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸ درخیابان مرکزی شهرگوتنبرگ با دخالت فعال کمیته همبستگی وحامیان فعال آن ، درکوتاه ترین زمان تدارک آن،به شکل همه جانبه ای به نمایش در آمد . در طول خیابان سر دادن شعار های سوئدی و باندرول های تظاهرات توانست به شدت جلب نظر نماید. دریافت پیام علی نجاتی (۱)، چهره نام اشنای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ،ازداخل وپخش صدای او ازبلندگو، با استقبال حاضران روبروگردید. پایان بخش برنامه ارائه قطعنامه کمیته از جانب یکی از اعضاء کمیته به شرح زیر اعلام گردید:
کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران - گوتنبرگ قویا از خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی و نیز مبارزه برای عدالت، برابری، رفاه و جامعه انسانی حمایت می کند.
ما همبستگی خود را با مبارزۀ مردم ایران بیان می کنیم و خواستار آزادی همه بازداشت شده گان، فعالین کارگری زندانی ،فعالین زنان ، دانشجویان و همه زندانیان سیاسی فوری و بدون قید وشرط می باشیم
مردم در ایران " مرگ بر جمهوری اسلامی را " فریاد می زنند. مطمئنا مارگوت والستروم وزیر خارج نیز این فریاد را شنیده است. موضع گیری اخیر وزیر امور جارجه با لفافه "عیر قابل قبول" بودن سرکوب مردم در ایران نا کافی است. ما از مارگوت والستروم می خواهیم رژیم آپارتاید جنسی را به خاطر بربریتش علیه مردم در ایران قاطعانه محکوم نماید و اقدامات عملی را برای پشتیبانی از خواستهای مردم در دستو بگذارد.
آنچه در ایران اتفاق می افتد نقض صریح پایه ای ترین حقوق جهانشمول شهروندی است ما از دولت سوئد می خواهیم در اعتراض به این تعرض تمام روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با رژیم اسلامی تعلیق نمود و پی گیر به محاکه کشیدن سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران باشند
کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران - گوتنبرگ (سوئد) ، ضمن حمایت فعال از اعتراضات اکثریت عظیم در سراسر کشور، تاکید می کند که حامیان  واقعی کارگران و مردم زحمتکش ایران در سطح بین المللی، جنبشهای کارگری، ضدسرمایه داری، سوسیالیستی و مترقی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دنیا هستند و دیگر هیچ!
 ما با تکیه بر پشتوانه توده ای این جنبش عظیم اعتراضی  به امر تشکل یابی و قدرت جمعی مان، وهمبستگی بین المللی و اتخاذ شعارهای پیشرو علیه بی عدالتی ها و کشتار و دستگیری های پر شمار جوانان و دانشجویان  مترقی و برعلیه کلیت این نظام ضدانسانی، می توانیم با گامهای استوار به پیش رویم.
https://www.youtube.com/watch?v=NmXIr_ocnnM&feature=youtu.be

بیانیه ۱۱ سندیکا از سوئد، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا برای آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی
بیانیه

آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی

سازمان های کارگری امضاء کننده، از مدت های مدیدی است که وضعیت ‏رضا شهابی، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، را با دقت دنبال می کند. فعالیت های رضا شهابی ‏برای احقاق حقوق کارگران در ایران کاملا در چارچوب معاهدات به رسمیت شناخته در سطح جهانی و سازمان جهانی کار بوده است.‏ با این وجود رضا شهابی در گذشته بارها به خاطر فعالیت های اش دستگیر شده و نزدیک به شش سال در زندان بسر برده است.

 به استناد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اخیرا ً پس از آن که رضا شهابی را دوباره زندانی می کنند خودسرانه بر مدت محکومیت اش علاوه بر یک سال، ۹۶۸ روز دیگر هم می افزایند. رضا شهابی از بیماری های بسیاری رنج می برد که معلول شکنجه در زندان و فقدان مداوا و معالجه در طی سال های طولانی حبس می باشند. او در اعتراض به اعتصاب غذا متوسل می شود و تنها پس از آن که مدیر زندان قول تجدید نظر تمام محکومیت های اخیرش را می دهد، او به اعتصاب غذای خود پایان می دهد. اما تا به امروز به هیچیک از اعتراضات او ترتیب اثر داده نشده.

مطلع شده ایم که رضا شهابی اخیراً در زندان دچار سکته مغزی شده است. جان او در خطر است.

ما امضاء کنندگان این نامه به زندانی شدن رضا شهابی اعتراض داریم و رسماً خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم تا او امکان یابد که از معالجات و مراقبت های درمانی مناسب و شایسته  برخوردار شود.

مضافاً خاطر نشان می شویم که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، ملزم به رعایت تعهدات خود در قبال معاهدات بنیادی آن سازمان، از آن جمله آزادی تشکل و مذاکرات جمعی است.


پاریس، ۲5 دسامبر 2017سندیکای س.اف.د.ت. (فرانسه)
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT- France)

سندیکای س.ژ.ت. (فرانسه)
Confédération Générale du Travail ( CGT- France)
سندیکای اف.اس. او. (فرانسه)
Fédération Syndicale Unifiée (FSU- France)
سندیکای سولیدر- سود. (فرانسه)
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA - France)
سندیکای اونسا (فرانسه)
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA - France)
سندیکای س.ژ.ای. ال. (ایتالیا)
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL- Italia)
سندیکای س.س.او.او. (اسپانیا)
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO - Espania)
سندیکای ال.او. (سوئد)
Swedish Trade Union Confederation (LO- Sweden)
سندیکای ترانسپورت (سوئد)
Swedish Transport Workers’ union (Sweden)
سندیکای ای.اف. متال (سوئد)
Transport Industrial and Metal Workers´Union (IF Metall - Sweden)
سندیکای کمونال (سوئد)
Swedish Municipal Workers’ Union (Kommunal - Sweden)

Déclaration
Liberté immédiate et sans condition pour Reza Shahabi!
Les organisations de travailleurs soussignées suivent avec attention depuis longtemps la situation de Reza Shahabi, membre du conseil d'administration du Syndicat des travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de la banlieue. Les activités de Reza Shahabi en faveur des droits des travailleurs en Iran se situent entièrement dans le cadre des conventions de l'OIT. Or, Reza Shahabi a été arrêté plusieurs fois pour ses activités et a passé près de six ans en années en prison.
Selon le Syndicat des travailleurs de la compagnie d'autobus de Téhéran et de la banlieue, Reza Shahabi, après avoir été ramené dernièrement en détention a été condamné arbitrairement à une prolongation de peine de prison, dont une nouvelle peine d'un an et de 968 jours supplémentaires. Il souffre de diverses pathologies causes par la torture et le manque d’infrastructures de santé en prison durant ces années. En signe de protestation, il a entamé une grève de la faim et a mis fin à la grève seulement lorsque le directeur de la prison a promis de reconsidérer toutes ces nouvelles peines d'emprisonnement. Mais rien ne s'est passé.
Nous avons appris récemment qu'il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en prison il y a quelques jours. Sa vie est donc en danger.
Les signataires de cette lettre s'opposent à l'emprisonnement de Reza Shahabi et exigent sa libération immédiate et inconditionnelle afin de lui permettre de bénéficier de soins médicaux appropriés correspondant à l’état de sa santé.
Nous rappelons également qu'en tant que membre de l'OIT, la République islamique d'Iran doit respecter les conventions fondamentales dont la liberté d’association et la négociation collective.
25 Décembre 2017


Statement
Free Reza Shahabi immediately and unconditionally!
The undersigned workers' organizations have been following the situation of Reza Shahabi, a member of the board of directors of the Syndicate of Workers of the Bus Company of Tehran and the Suburbs, for many years. Reza Shahabi's activities in defence of the rights of workers in Iran are entirely within the framework of the internationally recognized standards and the ILO conventions. Reza Shahabi has been arrested many times for his activities and has spent about 6 years in prison.
According to the Syndicate of Workers of the Bus Company of Tehran and the Suburbs, Reza Shahabi , after being recalled to prison, was sentenced arbitrarily to extended prison terms including the time he was on medical leave, which means a new one-year prison sentence and 968 extra days of imprisonment to “compensate” untold circumstances. He has suffered various diseases as a result of torture and the lack of health facilities in prison during these years. In protest he went on hunger strike and ended it only when the directors of prison promised to reconsider all these alleged new prison terms. But nothing happened.
Now we have learned that he suffered a slight cerebral stroke in prison a few days ago. His life is in danger.
The signatories of this letter object to the imprisonment of Reza Shahabi and demand solemnly his immediate and unconditional release in order to let him to profit from a proper medical care corresponding to his deteriorated health conditions.
We also recall that, as a member of the ILO, the Islamic Republic of Iran must respect fundamental ILO standards, including freedom of association and collective bargaining.

25 December 2017

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT- France)
Confédération Générale du Travail ( CGT- France)
Fédération Syndicale Unifiée (FSU- France)
Union Syndicale Solidaires (SUD - France)
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA - France))
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL- Italia)
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO - Espania)
Swedish Trade Union Confederation (LO- Sweden)
Swedish Transport Workers’ union (Sweden)
Transport Industrial and Metal Workers´Union (IF Metall - Sweden)
Swedish Municipal Workers’ Union (Kommunal - Sweden)


پشتیبانی صدها تن از فعالان مدافع حقوق کارگری - اجتماعی و سیاسی از فراخوان عمومی ؛ جان رضا شهابی در خطر است ، ما خواهان آزادی و مداوایش هستیم !

فراخوان عمومی

درنگ جایز نیست!
جان رضا شهابی چهره نام آشنای جنبش کارگری در خطر است!به همه نهادهای و تشکل های کارگری و مدافع حقوق کارگران

و همه وجدان های مسئول و آگاه در ایران و سراسر جهان!


براساس دو اطلاعیه منتشر شده توسط "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" در ۲۳و ۲۶ آذر(۱۴و۱۸دسامبر) رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکا، درزندان دچار سکته مغزی شده است و نیاز به معالجات جدی و فوری دارد. مقامات رژیم جمهوری اسلامی درادامه تدارک و اجرای سیاست خود مبنی بر" مرگ یا قتل خاموش " فعالین کارگری در زندان در حالی رضا شهابی را به دلائل واهی همچنان در زندان نگه داشته اند که او مدت شش سال زندان خود را به پایان رسانده و پزشک معالج او اعلام کرده است که شهابی توان جسمی تحمل زندان را ندارد.

ما امضاء کنندگان این فراخوان عمومی :

خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط رضا شهابی برای ادامه معالجات او هستیم ، بدون شک عامل بیماری رضا شهابی تمام افرادی هستند که رضا را زندانی کرده و همچنان از آزادی او ممانعت بعمل می آورند.
ما رژیم جمهوری اسلامی را مسئول هر نوع عواقب احتمالی که سلامت و جان رضا شهابی را تهدید می کند ، می شناسیم و آزادی بلادرنگ او را خواستاریم .
همچنین با خبر شدیم : خانم ربابه رضایی ، همسر و همسنگر رضا شهابی ، طی فراخوانی اعلام داشته که در اعتراض به بلاتکلیفی همسرش در زندان رجایی شهر روز پنجم دی ۹۶، ساعت ده صبح در برابر وزارت کار خیابان آزادی به اعتراض می ایستند ، ما قویا از این اقدام حمایت وپشتیبانی می نماییم !

گفت‌وگوئی با تعدادی از اعضای کانون نویسندگان ایران/ زبان کانون زبان حق طلبي و منطق است

زبان کانون زبان حق طلبي و منطق است

گفت‌وگوئی با تعدادی از اعضای کانون نویسندگان ایران


گفتگوی عليرضا عباسي با پنج تن از اعضاي کانون:
 محسن حکيمي، رضا خندان، ناصر زرافشان، فريبرز رييس‌دانا و اکبر معصوم‌بيگي

انديشه‌ي آزاد: اين گفت‌وگو با هدف پاسخ‌گويي به بعضي شبهه‌ها و پرسش‌هاي رايج پيرامون کانون نويسندگان ايران انجام گرفته است. ممنوعيت و محدوديت شديد تحميل شده به کانون براي دسترسي به رسانه و تريبون‌هاي عمومي و رسمي همواره فعاليت آن را تا اندازه‌ي زياد در هاله‌اي تيره و تار قرار داده است. اين وضعيت، فرصت تام آشنايي صحيح را از نويسندگان و دوستداران کانون سلب کرده و فرصتي به مخالفان غرض‌ورز و ماموران دولتي داده است تا عليه کانون شانتاژ کنند. در نظر داريم با برگزاري ميزگردها و گفت‌وگوهاي بيشتر و انتشار مقاله،‌ در محدوده‌ي امکان‌هاي موجود به روشنگري بپردازيم و آن هاله‌ي تيره را از تشکيلات و فعاليت‌هاي کانون هر چه بيشتر بزداييم. در اين شماره‌ي انديشه‌ي آزاد عليرضا عباسي با پنج تن از اعضاي کانون: محسن حکيمي، رضا خندان، ناصر زرافشان، فريبرز رييس‌دانا و اکبر معصوم‌بيگي به گفت‌و گو نشسته است.
تنظيم: کيوان باژن

امیرجواهری لنگرودی: صدای محمود بهشتی لنگرودی معلم آزادیخواه زندانی باشیم!

صدای محمود بهشتی لنگرودی معلم آزادیخواه زندانی  باشیم!


باردیگر قاضی محمد مقیسه معروف به حاج ناصر یا ناصریان
همچون سلف خویش ، شمشیر از رو بسته است !

امیرجواهری لنگرودی
دبیرتبعیدی
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷

هوای چشم من اینک دوباره بارانی است
و لحظه های غریبی که تلخ و بحرانی است

من و سرای غم آلود و بیمِ تنهایی
در این غروبِ حزینی که سرد و ظلمانی است

@mamoodbeheshti

یادداشت:

در کانال تلگرامی همشهری آزاده ام آقای محمود بهشتی لنگرودی ، دو متن خبری،یکم- تایید حکم پنج سال زندان برای ایشان، با انتساب حکم از جانب قاضی محمد مقیسه ، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ؛ دوم- صدور حکم ۲ سال زندان برای قاضی جلاد سعید مرتضوی نظرم را جلب نمود.
 درکانال یاد شده، دو حکم صادره در برابر هم نهاده شده و نقل به مضمون، آمده است :
برای قاتل فرزندان مردم در زندان کهریزک، سعید مرتضوی دو سال زندان می تراشند ولی برای محمود بهشتی لنگرودی معلم آزاده پنج سال زندان . آیا این داوری و قضاوت خواهان یک وارسی همه جانبه برکسب و کار قاضی صادر کننده اش نیست؟

امیرجواهری لنگرودی : درحاشیه جابجایی و افزایش ابهام درتاریخ آزادی رضا شهابی

یادداشت کارگری
      درحاشیه جابجایی و افزایش ابهام درتاریخ آزادی رضا شهابی
جماعتی که نظر را حرام می گویند
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال  ( سعدی)
امیرجواهری لنگرودی
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۰۲ دسامبر ۲۰۱۷

روشن است مبارزه لایه های مختلف کارگران ایران از جمله: بخش های صنعتی - تولیدی - خدمات و گروههای مختلف بازنشستگان کشوری - لشکری - فرهنگی و بازنشستگان فولاد اصفهان ، پرستاران ، دستفروشان ، روستائیان فرو حفته در بی آبی مطلق زمین و خاصه نیروی عظیم مالباختگان که از منجلاب فروخفته بحران ساختاری به خیابان آمده و هر روزه این سلسله اعتراضات هم از پهنا و هم از ژرفا توسعه می یابد هرچند رشد و توسعه آنها خیلی با تانی ولی پیوسته صورت می گیرد ، در برابر کلیت نظام صف کشیده اندو مطالبات خود را طلب می نمایند!