جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

عکس ها سخن می گویندآیا مصر شاهد یک انقلاب دیگر است ؟ 
===============================================


هیچ نظری موجود نیست: