چند خبر کارگری ارسالی از ایران : غزال - م


اخبار کارگری

ارسالی از ایران : غزال- م 
مقامات برخوردار از حقوق مادام العمر

و میلیونها بیکار محروم از بیمه بیکارروز دوشنبه 23 آبان 90 مجلس شورای اسلامی با 122 رأی طرحی را به تصویب رساندند که طبق آن تمام مقامات دارای سمتهای مدیریت سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس ، چه شاغل و چه بازنشسته از حقوق مادام العمر برخوردار می شوند. براساس این مصوبه کسانی که دوسال سابقه خدمت در پست مقامات سیاسی را داشته باشند، در صورتی که از این سمتها برکنار یا خود کناره گیری کنند و سپس به مناصب پایین تر گمارده شوند که حقوق و مزایای آنان کمتر از 80 درصد از حقوق پست قبلیشان باشد،باید مابه تفاوت حقوق و مزایای آنان به گونه ای پرداخت شود که از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. این امتیاز برای شاغلان از زمان لازم الاجراء شدن قانون 14/9/1386 و برای بازنشستگان از تاریخ تصویب یعنی 8/7/1386 قابل محاسبه و پرداخت است.
مقاماتی که مشمول این مصوبه هستند عبارتند از:
رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و معاونین آنها، اعضاء شورای نگبان، وزراء، معاونین وزراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونین آنها سفرا.
از قدیم وقتی از کسی طلب پول به ظاهر زیادی (زیاد به آن حدی که در توان فرد مورد طلب نبود) می شد، او در جواب می گفت مگر وزیرم یا استاندار که چنین تقاضائی از من داری!؟ این قیاس ساده و عامیانه کاملا گویای واقعیت درآمد بالا و غیر قابل مقایسه با درآمد اکثریت مردم است. همه دیده اند که قبل از انتخابات، نامزدهای انتخاباتی چه برای ریاست جمهوری، چه برای مجلس و غیره چگونه پولهائی خرج می کنند. کمترین هزینه های انتخاباتی بالغ بر ده ها میلیون تومان می شوند. در حالیکه داشتن درصد اندکی از همین ده ها میلیون تومان آرزوی میلیونها کارگر بی کار است. ما کارگران و مردم کم درآمد جامعه از میزان حقوق و مزایا و دریافتی هیچ یک از مقامات مدیریت سیاسی اطلاعی نداریم، اما مطمئنا هیچ یک برای کسب درآمد کمتر از چند ده برابر آنچه که زمان تبلیغات انتخاباتی خرج کرده اند، حاضر به پرداخت چنان هزینه هائی نبوده اند. به عنوان مثال پزشک متخصصی که درآمد ماهانه اش در مطبهای شخصی و بیمارستانها صدها میلیون تومان است، حتما درآمدهای خیلی کلان تری از طریق نمایندگی می تواند کسب کند که قید کار پزشکی را می زند. بنابراین در زمان اشتغال آنقدر درآمد خواهند داشت که نیازمند بیمه بیکاری و حقوق مادام العمر نباشند. تازه این حقوق مادام العمر همان بیمه بیکاری مورد نظر ما کارگران نیست. چون قرار نیست که مقامات و نمایندگان از کار اخراج و بیکار گردند. همانطور که در مصوبه آمده است، این حقوق برای کسانی است که ممکن است از مقامشان برکنار شده یا خود کناره گیری کنند، ولی در پست پائین تر مشغول به کار شوند و اگر هم بیکار شوند در نتیجه از حقوق مادام العمر برخوردار خواهند شد، یا بازتشسته شوند. البته بازنشستگان از حقوق بازنشستگی برخوردارند، اما طبق این مصوبه مابه تفاوت حقوق بازنشستگی با 80 درصد حقوق و مزایای دوران اشتغال هم به حقوق بازنشستگیشان افزوده خواهد شد.
تصویب این طرح در حالیست که میلیونها کارگر بیکار نیازمند پول تهیه نان خالی برای سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان هستند. میلیونها انسان که حاضرند هر تحقیر و بی حرمتی ای را تحمل کنند تا ماهی 300 هزار تومان و کمتر از آن را در ازای انجام هر نوع کاری به دست بیاورند. و میلیونها کارگر شاغل هستند که از کمترین تأمین شغلی و معیشتی برخوردار نیستند و هر شب با اضطراب از اخراج روز بعد، سر بر بالین می گذارند. کارگرانی که فاقد مسکن، ناتوان از تهیه لوازم مدرسه و تأمین شهریه های سنگین دانشجوئی و ده ها و صدها ملزومات یک زندگی بخور و نمیری هستند. این میلیونها بی کار، کارگرانی هستند که اکثرا نه 2 سال بلکه 5 سال و 10 سال و 20 سال سابقه کار دارند و دست آخر بدون هیچ تأمینی از کار اخراج و بی پناه و ناامید به خیل عظیم بیکاران روانه شده اند. انسانهائی که علی رغم میل خودشان به بلای بیکاری گرفتار گشته اند. کارگرانی که با زور و تهدید عوامل کارفرما و نیروی انتظامی اخراج شده اند. خیلی از این بیکاران به جرم دفاع از حق اشتغال سر از بازداشتگاه و زندان در آورده و در نهایت اخراج شده اند. خیلیها مانند کارگران مس سرچشمه خاتون آباد خواستار ابقاء بر سر کارشان بودند به گلوله بسته شدند که در نتیجه چهار نفرشان در مقابل چشمان همکاران و اعضاء خانواده هایشان بر خاک افتادند و جان باختند.
ما کارگران، مانند مقامات و نمایندگان مجلس نه قبل و نه بعد از دوران اشتغال هیچ ذخیره و اندوخته ای نداریم. باید هر روز کار کنیم تا زنده بمانیم. تنها وسیله زنده ماندن ما نیروی کارمان است که باید هر روز آن را به قیمت ارزان، به قیمتی که با پول آن فقط بتوانیم شکممان را سیر کنیم، بفروشیم. اگر یک روز بیکار باشیم یعنی اگر یک روز نتوانیم نیروی کارمان را به سرمایه دار بفروشیم، آن روز چیزی برای خوردن نخواهیم داشت. چون از مزد کار روزی که کار می کنبم هیچی برای روز بعد نخواهد ماند. بنابراین این ما میلیونها کارگریم که بیشتر از هر کسی مستحق برخورداری از بیمه بیکاری و تأمین شغلی هستیم. ما که تمام نعمات این جامعه را تولید می کنیم باید از مسکن مناسب، حقوق بالای دو میلیون تومان و امکانات لازم برای تأمین یک زندگی انسانی باشیم. هیج یک از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس ذره ای از مشکلاتی که ما کارگران با آن دست به گریبانیم را ندارند. نمایندگان مجلس چه طور حق برخورداری از حقوق مادام العمر را برای خود قانونی می دانند ولی نسبت به خواست امنیت شغلی یا برخورداری از بیمه بیکاری و تأمین آینده ما هفت و نیم میلیون کارگر شاغل و بیش از چهار میلیون بیکار که با احتساب اعضاء خانواده هایمان جمعیتی بیش از ۴۵ میلیون نفر را تشکیل می دهیم، بی توجه هستند؟

جوانمیر مرادی 1390/8/29
برگرفته از وبلاگ انجمن صنفی کارگران برق وفلزکارکرمانشاه


- بیش از دو هزار کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت 9 صبح امروز 29 بانماه سالروز تصویب قانون کار، بیش از دو هزار کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمعی اعتراضی زدند. هر چند خانه کارگر چند روز پیش در محافل خود محل برگزاری این تجمع را خیابان ابوریحان اعلام کرده بود و هیچ اطلاع رسانی عمومی نیز در مورد زمان و مکان برگزاری تجمع نکرده بود و تلاش داشت تا این تجمع را بصورت کنترل شده و با شرکت معدود عناصر شناخته شده خود برگزار کند با اینحال صبح امروز 29 آبانماه کارگران علیرغم بارندگی شدید از نقاط مختلف خود را به مقابل مجلس شورای اسلامی رساندند و در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمع زدند.
در این تجمع کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی در اعتراض به تغییرات ضدکارگری تر در قانون کار بطور یکپارچه ای شعار میدادند: مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی – وزیر بی لیاقت استعفااستعفا – کارگر اتحاد اتحاد – مرگ بر سرمایه دار - تغییر قانون کار، وال استریت ایران و......
این تجمع علیرغم بارندگی شدید بمدت 2 ساعت در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و در ساعت 11 قبل از ظهر کارگران با شعار: تغییر قانون کار، اعتصاب اعتصاب - به تجمع خود پایان دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 29 آبانماه 1390

-تجمع اعتراضی علیه تغییر قانون کار مقابل مجلس

به مناسبت 29 آبان‌ماه (سال‌روز تصويب قانون كار)، خانه‌ي كارگر به صورت محدود فراخواني در اعتراض به تغيير قانون كار صادر كرد. در ادامه و با وجود بارش شديد باران، ساعت 8 صبح اين روز جمع كثيري از كارگران به صورت خودجوش در محل خانه‌ي كارگر حاضر شدند و با اتوبوس به مقابل مجلس شوراي اسلامي رفتند كه در نهايت تعداد آن‌ها به حدود 1000 نفر ‌رسيد.
http://www.khamahangy.com/images/stories/majles.jpg
در جريان اين تجمع اعتراضي چند نفر از مسئولين خانه‌ي كارگر در اعتراض به تغيير برخي از مواد قانون كار صحبت‌هايي كردند، اما در مقابل جمع زيادي از كارگران به شكل خودجوش به ذكر شعارهايي از جمله : «قرارداد موقت ملغي بايد گردد»، «شركت پيمان‌كاري، نابود بايد گردد»، « مزدورِ سرمايه‌دار حيا كن، كارگر رو رها كن»، «تغيير قانون كار، نابودي كارگر است»، «وزير كار حيا كن، قانون كار رو رها كن»، «كارگر كارگر، اتحاد اتحاد»، «مرگ بر نظام سرمايه‌دار»، « تغيير قانون كار، وال‌استريت ايران» و «مجلس به اين بي غيرتي، هرگز نديده ملتي» پرداختند. اما مسئولين خانه‌ي كارگر تلاش مي‌كردند تا كارگران را آرام كنند و حتا مي‌گفتند: «ما با سرمايه‌داران و وزير كار مشكلي نداريم» و تلاش مي‌كردند تنها با ذكر دو يا سه شعار مشخص سازش‌كارانه، از دادن شعارهاي كارگري و مستقل جلوگيري به عمل آورند.
لازم به ذكر است در اين تجمع تعدادي از فعالين‌كارگري، اعضاي تشكل‌هاي مستقل كارگري و همچنين تني چند از اعضاي «كميته‌ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگري» نيز حضور داشتند. اين افراد در جريان اين تجمع با كارگران به گفت و گو پرداختند و سعي كردند در حد توان به آگاه‌سازي در مورد تغيير قانون كار بپردازند و دفترچه‌هايي با عنوان «تغييرات قانون كار حمله‌اي جديد به معيشت كارگران» را بين كارگران پخش كردند.
اين تجمع ساعت 10:30 صبح به پايان رسيد و مسئولين خانه‌ي كارگر محل را ترك كردند، اما كارگراني كه به تمام شدن اين تجمع و شكل برگزاري آن معترض بودند، تا ساعتي بعد نيز مقابل مجلس ماندند و اعتراض خود را به بي‌توجهي نمايندگان مجلس و مسئولين به خواسته‌هاي‌شان اعلام كردند.
همچنين مأموران امنيتي در حاشيه‌ي اين مراسم سه نفر از كارگران را به بهانه‌ي عكس‌برداري بازداشت كردند كه با اعتراض متحدانه‌ي ساير كارگران در نهايت مجبور به آزاد كردن آنان شدند.
كميته‌ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگري
29 آبا‌ن‌ماه 1390

-تجمع جمعي از چند تشكل كارگري و بنگاه‌ اقتصادي

جمعي از كارگران تشكل‌هاي بازنشستگي كارگري و جمعي از كارگران برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي در زير هواي باراني مقابل مجلس تجمع كردند.
به گزارش مورخ29آبان ایسنا،جمعي از تشكل‌هاي بازنشستگي كارگري شهرري به دليل آنچه كه عدم پرداخت حقوق و مزايا اعلام مي‌كردند مقابل مجلس تجمع كردند.
در تجمعات ديگري جمعي از كارگران برخي از كارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي به دليل آن چه به خطر افتادن امنيت شغلي و بيكاري چند ماهه مي‌خواندند، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.
2468-بیست ونهم آبان1390

تایید حکم ۲۲ سال و ۶ ماه زندان چهار فعال کارگری و دانشجویی تبریز

دادگاه تجدید نظر، حکم ۲۲ سال و ۶ ماه زندان چهار فعال کارگری و دانشجویی تبریز را عینا تایید کرد

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱


کانون مدافعان حقوق کارگر- احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، از طرف شعبه 6 دادگاه تجدید نظر این شهر، عینا تایید شد:
شاهرخ زمانی: 11 سال حبس تعزیری
محمد جراحی: 5 سال حبس تعزیری
نیما پور یعقوب: 6 سال حبس تعزیری
ساسان واهبی وش: 6 ماه حبس تعزیری

شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد 1390 بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه 27 مرداد 1390 در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند. در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمده بود.
حملبر، رییس شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، احکام اولیه را در دادنامه ای به تاریخ 6 شهریور 1390 صادر کرده بود. طی ماه های پس از برگزاری دادگاه، این فعالان به ترتیب با وثیقه های 1- دویست، 2- یکصد، 3- سی، 4- یکصد و 5- سی میلیون تومانی، از زندان آزاد شدند.

تجمع در مقابل مجلس

بیش از دو هزار کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱
بیش از دو هزار کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت 9 صبح امروز 29 آبانماه سالروز تصویب قانون کار، بیش از دو هزار کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمعی اعتراضی زدند. هر چند خانه کارگر چند روز پیش در محافل خود محل برگزاری این تجمع را خیابان ابوریحان اعلام کرده بود و هیچ اطلاع رسانی عمومی نیز در مورد برگزاری زمان و مکان برگزاری تجمع نکرده بود و تلاش داشت تا این تجمع را بصورت کنترل شده و با شرکت معدود عناصر شناخته شده خود برگزار کند با اینحال صبح امروز 29 آبانماه کارگران علیرغم بارندگی شدید از نقاط مختلف خود را به مقابل مجلس شورای اسلامی رساندند و در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمع زدند.

در این تجمع کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی در اعتراض به تغییرات ضدکارگری تر در قانون کار بطور یکپارچه ای شعار میدادند: مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی – وزیر بی لیاقت استعفااستعفا – کارگر اتحاد اتحاد – مرگ بر سرمایه دار - تغییر قانون کار، وال استریت ایران و......

این تجمع علیرغم بارندگی شدید بمدت 2 ساعت در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و در ساعت 11 قبل از ظهر کارگران با شعار: تغییر قانون کار، اعتصاب اعتصاب - به تجمع خود پایان دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 29 آبانماه 1390
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

رضا شهابي جهت پيگيري درمان درد كمر به بيمارستان منتقل شد

دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱


به اظهار خانواد رضا شهابي اين عضو سنديكا روز يكشنبه از زندان اوين به بيمارستان شهيد عراقي تهران منتقل و بعد از معاينات پزشكي مجددا" به زندان اوين منتقل شد
رضا شهابي عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه از تاريخ 22 خرداد 1388 بازداشت و با وجود برگزاري دادگاه كماكان در زندان اوين به سر مي برد روز يكشنبه طي تماس تلفني از زندان با خا نواده اش اعلام كرده كه روز يكشنبه 29 آبان 90 از زندان به بيمارستان شهيد عراقي منتقل و بعد از معاينات، پزشكان متخصص اعلام كرده اند كه بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرد . رضا شهابي اعلام كرده تا تعيين تكليف پرونده اجازه جراحي نخواهد داد .

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
29 آبان 90

هیچ نظری موجود نیست: