یاد جانباختگان خاتون آباد گرامی باد!
کشتار کارگران خاتون آباد توسط جنایتکاران رژیم اسلامی سرمایه
فراموش نخواهد شد!

با گرامیداشت جان باختگان کشتار کارگران مس خاتون آباد بدست دژخیمان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، همبستگی طبقاتی با کارگران ایران را هرچه بیشتر گسترش دهیم، صدای حق طلبانه آنان را هرچه رساتر منعکس نمائیم و حاکمیت سرمایه را در ایران افشا کنیم و خواهان آزادی فوری تمامی کارگران زندانی شویم.
دراواخردیماه 1382 بیش از 200 نفرازکارگران اخراجی مس خاتون آباد بهمراه خانواده ها وسایریاران شان، برای باز گشت بکارشان اقدام به اعتصاب کردند. بیش ازیکهفته ازاعتصاب نگذشته بود که نیروهای سرکوبگررژیم ارتجاعی کارگران را با اسلحه گرم مورد یورش وحشیانه خود قرار دادند که منجر به جان باختن یک نفر و زخمی شدن تعدادی از کارگران گردید.
اعتراضات عمومی به داخل شهر کشیده می¬شود. در شهر بابک کرمان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از زمین وهوا کارگران را به گلوله بستند که، این¬بار منجربه جان باختن چهار نفرازکارگران به¬نام¬های ریاحی، جاویدی، مهدوی، مومنی و یک دانش آموز بنام پور امینی و زخمی شدن دهها نفرشد.
اما نه کشتارخاتون آباد و نه به گلوله بستن کارگران بندردیلم، نه سرکوب و به بند کشیدن فعالین زنان، نه کشتار دانشجویان و جوانان، نه یورش و ضرب شتم و به بند کشیدن کارگران شرکت واحد، نه به زندان ¬بردن فعالین اول ماه مه، کارگران هفت¬تپه¬، نساجی شاهو سنندج، فرش البرز بابلسر، نازنین قزوین و ... و نه ترور و نه یورش به صفوف مردم معترض، نه دستگیری فعالین و زندانی کردن کارگران هیچکدام نتوانست و نمی¬تواند مانع پیشروی و ایجاد خللی در اراده استوارفعالین جنبش کارگری و فعالین سایرجنبش های اجتماعی شود.
شنبه 22 ژانویه 2011
ساعت 18.00 بوقت اروپای مرکزی
پالتالک اتاق: کارگران خاتون آباد
Paltalk: kargarane xatonabad 2011
برنامه شامل:
سخنرانی، سرود، موزیک و اخبار

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com
iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

هیچ نظری موجود نیست: