27آبان: شكسته شدن ركورد دستگاه قضائی در بازداشتگاه كهريزك
يكی از بازپرس‌های قوه قضائيه با صدور بيش از هفت‌صد حكم بازداشت در يك روز، ركورد صدور حكم تاريخ قضايی ايران را شكسته است
به گزارش خبرنگار ,آينده�، قاضی ح.ف، بازپرس حوزه قضايی تهران در جريان ناآرامي‌های پس از انتخابات تنها در يك روز بيش از 700 حكم بازداشت را برای افراد مختلف صادر كرده است
در صورتي‌كه اين بازپرس محترم تنها 10 دقيقه صرف رويت متهم و صدور قرار بازداشت مي‌كرده است و دو شيفت قضايی در روز را هم به فعاليت مي‌پرداخته، برای صدور اين تعداد حكم بازداشت، حداقل ده روز نياز بوده است
با اين وصف به نظر مي‌رسد بازپرس مذكور كه هم‌اكنون به دليل تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه كهريزك كه به عنوان جنايت از سوی رهبر انقلاب ياد شد، تحت پيگرد قضايی است، عملاً اقدام به صدور احكام سفيد امضا نموده است

هیچ نظری موجود نیست: