نوامبر 18, 2009 با جنبش خرداد
نوار مكالمات پاسدار جنایتکار رادان در جريان تظاهرات خرداد ماه: بزن لت و پارشون کن، بزن کهریزکی شون کن

هیچ نظری موجود نیست: