27آبان:دبيرکل حزب توسعه کرمانشاه بازداشت شد
کرمانشاه پست: حسنعلی مهدوی چشمه گچي، مدير مسئول روزنامه غرب و دبير کل حزب توسعه کرمانشاه ظهر روز دوشنبه با حکم قاضی نجار بازداشت و به زندان ديزل آباد منتقل شد. بنابراين گزارش نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی از طريق وبلاگ ساحت نيوز مهمترين اتهامات اين فعال مطبوعاتی � سياسی عنوان شده است. برخی گزارش ها از انتقال وی به مکانی نامعلوم خارج از زندان خبر می دهد
محمد کرمی راد نماينده اقتدارگرای کرمانشاه در مجلس شورای اسلامي، سرپرستی بانک ملی شعبه کرمانشاه، سازمان تبليغات اسلامی و شرکت مخابرات استان عمده ترين شاکيان دبيرکل حزب توسعه را تشکيل می دهند
حزب توسعه به دبيرکلی مهدوی چشمه گچی از مدافعان انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات دهم رياست جمهوری محسوب می شد

هیچ نظری موجود نیست: