سه شنبه، 26 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 17 November
فيلم : اعتصاب غذا در دانشگاه علم و صنعت، 26 آبان، 17 نوامبر
جمعي از دانشجويان علم وصنعت امروز سه شنبه 26/8/88 در ...اعتراض به بازداشت دو هفته...... اي هم كلاسي شان پويا شريفي، بار ديگر دست به اعتصاب غذا زدند.اين اقدام اعتراضی نیز مانند اعتصاب غذای هفته گذشته با استقبال گسترده دانشجويان روبرو شد. به طوری که به تجمع پانصد نفری دانشجویان انجامید. پویا شریفی دانشجوی کارشناسی علم و صنعت و کارشناسی ارشد امیر کبیراست که در شب 12 آبان با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده و تاکنون در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی است

هیچ نظری موجود نیست: