دستگیری کارگران سندیکای فلز کار و مکانیک

بازداشت کارگران فلز کار و مکانیک در روز اول ماه مه
دستگيری حدود ۳۰ نفر از فعالان کارگری که برای بزرگداشت روز کارگردر سنديکای فلزکار و مکانيک گردهم آمده بودند

عصر جمعه ۱۱/۲/۸۸ حدود ۳۰ نفر از فعالان کارگری که برای بزرگ داشت روز کارگر در تعاونی فلزکار و مکانيک گردهم آمده بودند دستگير شده اند. تعدادی از بازداشتشدگان پس از ساعتی آزاد شدند اما از وضعيت سايرين و نيز مکان بازداشتشان اطلاعی در دست نيست و خانوادههای ايشان، به رغم پيگيريهای مکرر، در بيخبری و نگرانی به سر ميبرند. اين دستگيری همزمان با وقايع پارک
لاله اتفاق افتاده، با اين وجود تا کنون هيچگونه خبری دربارهی تعداد، اسامی و محل نگهداری بازداشت شدگان منتشر نشده است
بازداشت کارگران فلرکار مکانیک:
گزارش تکمیلی
دستگیری ها گسترده کارگری در روز جهانی اول ماه مه فقط به اجتماعات اعلام شده در تهران و سنندج محدود نبوده است. روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در محل فروشگاه تعاونی فلزکارمکانیک واقع در پاسگاه نعمت آباد، جمعی از اعضای تعاونی مسکن فلزکارمکانیک نیز بازداشت شده اند. بنا بر گزارش ها حدود شصت نفر در جلسه ای که به رسیدگی به مسایل تعاونی مسکن و کسب حضور داشته اند. ماموران پلیس بدون هیچ اخطاری محله این جلسه را مورد حمله قرار داده و کارت شناسایی و موبایل های افراد حاضر در جلسه را می گیرند و اجازه خروج به هیچ کس را نمی دهند. با این وجود اعضای تعاونی جو را آرام کرده و سعی می کنند به کار خود ادامه دهند. در این حین ماموران نیروی انتظامی از وزارت اطلاعات استعلام می کنند و در نهایت ۱۵ نفر را به طور مشروط آزاد کرده و از آنها خواستنه اند که با اولین تلفن به دادگاه مراجعه کنند. ۴۵ نفر باقی مانده توسط مامورین بازداشت شده و به بازداشتگاه وصال منتقل شده اند. ناصر ابراهیمی، اسدالله اقبالی، محمد گیلانی، عبداالله وطن خواه، عزیز محمدی، حمید شرقی، ستار امینی، نبی الله موذنی، سعید کدیوی، پورعزیزی، شفا، حسین اکبری، احد یزدانی از جمله ی بازداشت شدگان هستند و خانواده هایشان تاکنون هیچ گونه اطلاعی ازآنها دریافت نکرده اند. لازم به یاد آوری است که اين دستگيری همزمان با وقايع پارک لاله اتفاق افتاده است.

هیچ نظری موجود نیست: