باز داشت معلمان

شش معلم از جمله عضو هيات مديره كانون صنفى فرهنگيان بازداشت شدند
به نوشته كانون زنان ايرانى در تاریخ 15 اردیبهشت 88 آمده است : رسول بداقى از اعضاى هيات مديره كانون صنفى فرهنگيان ايران و پنج معلم ديگر بازداشت شدند. بداقى به همراه تعدادى از فرهنگيان ظهر امروز براى گفتگو با عليرضا على احمدى در مقابل وزارت آموزش و پرورش حاضر شده بودند كه مورد ضرب و شتم نيرو هاى امنيتى قرار گرفتند . به گفته باقرى ، عضو كانون صنفى فرهنگيان ايران ، معلمان به مناسبت هفته معلم ديروز با پلاكاردهايى در دست در مقابل وزارتخانه حاضر شده بودند تا درباره لزوم اجراى قانون خدمات كشورى تاكيد كنند. باقرى گفت:" معلمان قصد راهپيمايى يا شعار دادن را نداشتند بلكه حرف هايى درباره ضرورت تسريع در اجراى قانون خدمات كشورى و استاندارد سازى مدارس داشتند اما با حضور نيروهاى انتظامى و لباس شخصى متفرق شدند. ما مى خواستيم حتى در نمازخانه وزارتخانه بنشينيم و با وزير گفتگو كنيم . اما اين اجازه به ما داده نشد" او تعداد معلمان تجمع كننده در ميدان فردوسى را 150 نفر عنوان مى كند كه ديروز از سوى نيروهاى امنيتى به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
بازداشت رسول بداقی عضو هيئت مديره کانون صنفی معلمان تهران:
به گزارش خبرنامه اميرکبيردر تاریخ 15 اردیبهشت 88 آمده است: رسول بداقي، عضو هيئت مديره کانون صنفی معلمان تهران، صبح امروز در پی حضور در تجمعی در برابر وزارت آموزش پروش بازداشت شد. هنوز از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نيست اما گفته می شود اين بازداشت به علت تلاش های او در پيگيری حقوق معلمان روی داده است. تجمع معلمان در برابر وزارت آموزش پروش، همانند تجمع ۱۱ ارديبهشت کارگران، با ممانعت نيروهای امنيتی و انتظامی روبرو شد و معلمان موفق نشدند اين تجمع را برگزار کنند. بر اساس خبرهای رسيده به کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی و بر اساس گزارش شاهدان عينی ، علاوه بر رسول بداقی چند نفر ديگر در برابر وزارت آموزش و پورش دستگير شده اند که هنوز هويت آنها روشن نيست. بر اساس قوانين داخلی و بين المللی برگزاری تجمع آزاد است و مقامات امنيتی و انتظامی بايد هرچه سريعتر دستگير شدگان را آزاد کنند. کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی تهران ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۸

هیچ نظری موجود نیست: