بازداشت ها در اول ماه مه

بازداشت حدود 150 نفر از مردم و فعالان کارگری و اجتماعی در گردهمايی روز کارگر
به نوشته سایت تغيير برای برابری در تاریخ 12 اردیبهشت 88 آمده است - گردهمايی روز جهانی کارگر به خشونت کشيده شد. به مناسبت روز جهانی کارگر کميته برگزاری مراسم اول ماه مه( کميته پيگيری ايجاد تشکل‌های آزاد کارگری /سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه/ اتحاديه آزاد کارگران ايران/ هيأت مؤسس بازگشايی کارگران نقاش و تزيئنات ساختمان/ کانون مدافعان حقوق کارگر/ شورای همکاری فعالين و تشکل های کارگر / کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری/ شورای زنان/ جمعی از فعالين کارگری) از همگان دعوت کرده بود که روز جمعه 11 ارديبهشت ساعت 5 بعدازظهر آن روز در ميدان آب نمای پارک لاله گرد آيند. آنها خواسته های خود را نيز پيش تر با انتشار فراخوان گردهمايی روز کارگر منتشر کرده بودند. اما بعداز ظهرجمعه، کسانی که در حال جمع شدن در ميدان آبنما بودند پيش از آنکه پلاکاردهايشان را دربياورند و يا شعاری بدهند با برخورد خشونت آميز پليس مواجه شدند. به گفته حاضران ماموران پليس با خشونت بسيار به مردم حمله می کردند به طوری که سر وصورت بسياری خونين شده بود، حتی پليس های مرد به شدت زنان را به ويژه فاطمه شاه نظری يکی از فعالان کارگری را کتک زدند. پليس پس از حمله به شرکت کنندگان تعداد بسياری را بازداشت کرد و ابتدا به کلانتری وصال در خيابان انقلاب منتقل کرد. سپس زنان بازداشت شده را که 19 نفر بودند به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. به گفته مامورانی که زنان را منتقل می کردند تعداد مردان بازداشت شده 150 نفر ذکر شدو برخی ديگر از ماموران تعداد را 80 نفر ذکر کردند. از وضعيت مردان بازداشت شده خبر دقيقی در دست نيست. گفته می شود که عده ای را به اوين و عده ای ديگر را به بازداشت گاه های نيروی انتظامی منتقل کرده اند. تاکنون از ميان اسامی رسيده بازداشتی تعدادی از آنها اعضای تشکل های شورای همکاري، کميته هماهنگی ايجاد تشکل های کارگري، اتحاديه آزاد کارگران، کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پی گيری از جمله مريم حاج محسن، پروانه قاسميان، فاطمه شاه نظري، شريفه، محمد فرجي، بهروز خباز، جعفر عظيم زاده، زانيار احمدي، محمد اشرفي، علی رضا تقفی ، محسن تقفی ، سعيد مقدم وسعيد يوزی هستند و همچنين از اعضای کمپين يک ميليون امضا نيکزاد زنگنه، اميريعقوبعلي، کاوه مظفری ، پورياپوشتاره، طاها ولی زاده جزو بازداشت شد گان هستند.

هیچ نظری موجود نیست: