چند خبر كارگري
کارگران هفت تپه به یک سال حبس محکوم شدند
صبح روز جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دادگاه دزفول حکم 5 نفر از متهمین پرونده اعتصابات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است به استناد ماده 500 آیین دادرسی متهمین آقایان جلیل احمدی، فریدون نیکو فر،علی نجاتی، قربان علیپور ومحمد حیدری مهر به یکسال حبس محکوم شدند. در این حکم 6 ماه از محکومیت جلیل احمدی ، فریدون نیکو فر،علی نجاتی، قربان علیپورو 8 ماه از محکومیت محمد حیدری مهر به مدت 5 سال تعلیق گردید. کارگران نامبرده به مدت سه سال نیز از حضور در کلیه فعالیت های کارگری وانتخابات صنفی کارگران محروم شدند.
همچنین در پایان ابلاغیه ذکر شده که این پرونده برای رسیدگی به اتهامات آقای ابوالفضل عابدینی در حال بررسی و همچنان مفتوح می باشد.
فعالان حقوق بشر در ایرانسلام دمکرات
یکی از کارگران هفت تپه به اداره اطلاعات احضار شد
علی گِردالی یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح روز جاری توسط اداره اطلاعات شهرستان شوش احضار و از وی خواسته شد تا ساعت 9 صبح فردا چهار شنبه 26/1/1387 به ستاد خبری این اداره مراجعه نمایدو در غیر اینصورت با وی برخورد می شود.
به گفته منابع کارگری دلیل این احضار صحبت های علی گردالی در اخرین اعتصاب کارگران بود که خطاب به مدیران شرکت و مامورین امنیتی گفته بود: "سندیکا نهاد صنفی قانونی کارگران است و شما نمی توانید با این فشارها ما را از داشتن این تشکل صنفی محرم کنید و تا جایی که امکان دارد از اعضای هیات مدیره سندیکای خود حمایت می کنیم"
فعالان حقوق بشر در ایرانسلام دمکرات
اخراج کارگران کشتارگاه کرمانشاه
کارفرمای کشتارگاه کرمانشاه اعلام کرده، به دلیل صنعتی کردن کشتارگاه این شهر 65 کارگر آن را اخراج خواهد کرد.
این کشتارگاه در 25 کیلومتری جاده کرمانشاه _ بیستون واقع شده است. کشتارگاه کرمانشاه دارای 90 کارگر می باشد و کارفرما به کارگران اعلام کرد که به دلیل صنعتی شدن مکان مزبور فقط به 25 نفر کارگر واجد شرایط نیاز هست و بقیه کارگران اخراج خواهند شد.

هیچ نظری موجود نیست: