کارگران شرکت لوله سازی اهواز با تجمع در مراسم سخنرانی میر حسین موسوی خواستار احیای حقوق خود شدند
در تجمع چند هزار نفری مردم که ساعتها پیش از حضور موسوی در محل گرد آمده بودند، کارگران شرکت لوله سازی اهواز(شرکت نفت) که مدتیست از کار بیکار شده اند از ساعات اولیه مراسم با حضور در محل و نصب پلاکارد و شعار خواستار احقاق حقوق بودند و تا پایان مراسم خواستار مطالبات خود بودند.آنها با شعارهایی چون(( کارگر بیدار است از استثمار بیزار است)) و ((کارگر. دانشجو اتحاد اتحاد)) و ((عدالت کارگری,اخراج کار گر نیست)) و ((موسوی,موسوی,عدالت,عدالت)) در فضایی انتقاد آمیز اعتراضات خود را بیان داشتند. در این مراسم میر حسین هیچ توجهی به کارگران معترض نداشت و پاسخی هم به آنان داده نشد.
گفتنی است کارگران شرکت لوله سازی اهوازاز حدود ۴۰ روزه پیش بدن هیچ دلیلی از کار اخراج شده اند.
کمیته ی همبستگی کارگران لوله سازی اهوازسلام دمکرات

هیچ نظری موجود نیست: