اعلامیه شماره یک / کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ در دفاع از راه پیمایی فیروزه رشیدی - هاشم هاشمی زاده

اعلامیه شماره ۱
کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ
ازاقدام راهپیمایی «فیروزه رشیدی و هاشم هاشمی زاده»
دوفعال سیاسی ازاستکهلم به گوتنبرگ، تجمع اعتراضی برابر روزنامه یتوبوری پستن وشب همبستگی درسالن اجتماعات هاگابیون تاریخ شنبه شب۶ ژوئن در محکومیت
به قتل افشین اسانلوودراعتراض به وضعیت زندانیان کارگرپشتیبانی می نماید.
به مطبوعات و رسانه های خبری
برپایه اطلاعیه خبری * مطلع شدیم که آقای هاشم هاشمی زاده کارگر اخراجی به همراه خانم فیروزه رشیدی،پناهجوی سیاسی دراعتراض به قتل افشین اسانلوکارگرزندانی وزندانی سیاسی درزندان رجایی شهرازروز چهارشنبه ۲۶ ژوئن ازشهراستکهلم (پایتخت سوئد ) ازبرابردفتراتحادیه سراسری کارگران سوئد ( ال. او ) با طی الطریق بیش از پانصد (٥۰۰)کیلومتر پیاده به طرف گوتنبرگ و در مقابل دفتر اتحادیه در میدان یرن توریت در حرکت اند.
کمپین اعتراضی دوفعال سیاسی درمحکومیت جنایتی است که سران ضد کارگری جمهوری اسلامی درزندان رجایی شهرمرتکب شده اند، درکنارسایرتحرکاتی که درسطح داخل وخارج از کشورتا به امروزدرهمراهی وهمدردی با خانواده اسانلو صورت گرفته، نشانه عمیق نفرت مردم ما دربرابرهر نوع جنایت واعمال ضد انسانی این نطام شمرده می شود.
ما فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ ، همانگونه دراطلاعیه ** جمعی نهاد های همبستگی درتاریخ يكشنبه ۲ تير ۱۳۹۲ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳ ،آورده ایم ، اعلام داشتیم : « نهادهاي همبستگي مسئول مرگ اين كارگرزندانی و زنداني سياسي را مقامات زندان، سران قوه قضايي و کل دستگاه رژيم جمهوري اسلامي مي شناسد و از هيچ كوششي جهت انعكاس بيدادگري هاي جمهوري اسلامي در سطح بين المللي فروگذاري نخواهند كرد، ما خود رادر كنار خانواده دردمند افشين مي دانيم و با همكاري و پيوند با نهادها  و فعالين كارگري عليه اين جنايت آرام نخواهيم گرفت .
نهادهاي همبستگي از همگان دعوت مي كند تا براي آزادي فوري و بي قيد و شرط كليه كارگران در بند و زندانيان سياسي  متحد شده و فعالانه در کمپینها و کارزارهای آزادی فوری کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی شرکت کنند.»،مابه سهم خود درشهرگوتنبرگ،اقدام دو تن ازفعالان سیاسی که در کمپین راه پیمایی مسیر طولانی استکهلم به گوتنبرگ در حرکت هستند،پشتیبانی می کنیم و همینطور ازتحرک اعتراضی برابردفترروزنامه یوتبوری پستن درروزشنبه ساعت ۳ بعد ازظهروشب همبستگی با خانواده اسانلووکارگران دربند درمحل سالن اجتماعات هاگا بیون ساعت ٥که توسط فعالان سیاسی مدافع حقوق کارگران – گوتنبرگ سازمان داده شده ، قویا حمایت و پشتیبانی می نماییم . باشد که بتوانیم درکنارهم این تحرکات جمعی را با حضورمردم آزادیخواه برگزارنماییم .
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
*اطلاعیه خبری
هاشم هاشمی زاده کارگر اخراجی، دراعتراض به قتل افشین اسانلو
پیاده روی اعتراضی از استکهلم به گوتنبرگ

در تاریخ 31 خرداد 1392، افشین اسانلو، از فعالین و سازماندهندگان مبارزات  کارگری در سن 42 سالگی در  زندان در گذشت. مرگ این فعال کارگر زندانی را ناشی از سکته اعلام کردند. افشین اسانلو 5 سال در زندان های مختلف جمهوری اسلامی، شکنجه های جسمی و روانی زیاد از جمله چهار ماه انفرادی و بازجویی و شکنجه، بدون وکیل مدافع را تحمل کرد. افشین را یا مخفیانه ترور کردند  یا در نتیجه ی شکنجه های زیاد به قتل رسید. این یک قتل سیاسی است
در قتل افشین اسانلو، از قاضی تا زندانبان و شکنجه گر و بازجو، از رئیس جمهور تا  جناح های مختلف جمهوری اسلامی همگی  شریک جرم  اند. پرونده این رژیم پر از آزار و تعقیب و اخراج و زندان و شکنجه و قتل فعالین سیاسی و فعالین کارگری است
مرگ افشین اسانلو یک قتل عمد آشکار سیاسی است که توسط یک سیستم و حکومت تماما ضد کارگر، ضدآزادی و ضد انسانیت، صورت گرفت. این هشداری به همه فعالین کارگری در ایران است که باید جلو آن را گرفت
من بعنوان کارگر اخراجی، عضو اتحادیه ی "کومونال" استکهلم و فعال کارگری، در اعتراض به این قتل آشکار یک فعال کارگری توسط جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 4 شنبه 26 ژوئن، به یک راه پیمایی طولانی (500 کیلومتر) از استکهلم تا گوتنبرگ سوئد اقدام می کنم. این راه پیمایی از جلو دفتر مرکزی ال او در استکهلم شروع و به دفتر مرکزی این سازمان در گوتنبرگ ختم می شود.
از سازمان ال او، اتحادیه های کارگری و از همه فعالین کارگری و کمیته های همبستگی با کارگران ایران در سوئد و انسان های شریف انتظار دارم این اعتراض را پوشش دهند. بعلاوه خود به اعتراض به این انسان کشی و کارگر کشی جمهوری اسلامی دست بزنند.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

هاشم هاشمی زاده
Hashemizadeh.hashem@yahoo.com

**با ابراز تالم، مرگ مشکوک افشین اسانلو کارگر زندانی

فاجعه ي ديگري در زندان هاي جمهوري اسلامي

افشين اسانلو كارگر در بند واز زندانيان سياسي كه از سال ١٣٨٩ در زندان هاي مخوف جمهوري اسلامي اسير بوده است، روز پنج شنبه ٣٠ خرداد ماه ١٣٩٢ به طرز مشكوكي فوت نموده است.
مدير كل زندانهاي استان تهران مدعي است كه اين كارگرزندانی به دليل سكته قلبي فوت كرده است. در حالي كه خواهر داغ ديده او به صراحت مي گويد؛ افشين هيچ ناراحتي قلبي نداشت. او تاكيد مي كند: "ما وقتي خبر را شنيديم، اصلا باورمان نمي شد، مگر مي شود افشين سكته قلبي كند!؟"
افشين اسانلو در مبارزات ضد استبدادی بعد ازخرداد٨٨،دستگیرو ازسوي يكي از جانیان جمهوري اسلامی به نام قاضي صلواتي به اتهام "اجتماع و تباني"، به ٥ سال حبس محكوم شده بود و مانند ديگر زندانيان سياسي در شرايط طاقت فرسا و تحت فشارهاي گوناگون فيزيكي و رواني در اسارت به سر مي برد.
او قبلا در زندان اوين و در بند مخوف ٢٠٩ بود، سپس به زندان رجايي شهر تبعيد شد. بنا به اظهارات يكي از هم بندان او در زندان رجايي شهر به نام حشمت طبرزدي، افشين از شكنجه ها در بند ٢٠٩ سخن مي گفت.

اين براي اولين بارنيست كه درزندان رجايي شهر، زندانيان سياسي به طرز مرموزي جان خود را ازدست مي دهند، همين چندي پيش بود كه منصور رادپور زنداني سياسي ديگري درهمان سلول افشين اسانلو جان خود را از دست داد، ولي هيچ يك از مقامات زندان در مورد مرگ او توضيحي نداد.
نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران، خود را در غم از دست دادن اين فعال كارگري شريك مي داند. ما ضمن همدردي عميق با خانواده اسانلو و هم بندان و همكاران او، مراتب انزجار خود را از شرايط دهشتناك اسارتگاه هاي مخوف جمهوري اسلامي و سركوبگري ها و بي حقوقي هاي مستمر در ايران اعلام مي كنيم.
نهادهاي همبستگي مسئول مرگ اين كارگرزندانی و زنداني سياسي را مقامات زندان، سران قوه قضايي و کل دستگاه رژيم جمهوري اسلامي مي شناسد و از هيچ كوششي جهت انعكاس بيدادگري هاي جمهوري اسلامي در سطح بين المللي فروگذاري نخواهند كرد، ما خود رادر كنار خانواده دردمند افشين مي دانيم و با همكاري و پيوند با نهادها  و فعالين كارگري عليه اين جنايت آرام نخواهيم گرفت .
نهادهاي همبستگي از همگان دعوت مي كند تا براي آزادي فوري و بي قيد و شرط كليه كارگران در بند و زندانيان سياسي  متحد شده و فعالانه در کمپینها و کارزارهای آزادی فوری کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی شرکت کنند.
کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
يكشنبه ۲ تير ۱۳۹۲ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳


هیچ نظری موجود نیست: