پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند

مرکزفرهنگی - اجتماعی اندیشه- گوتنبرگ

هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر

محل دیدارشما وآشنایی با دوستان جدید !

چای و گفتگوی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی


۸مارس روز جهانی زن برشمایان مبارک باد!

پیرامون :
بحث آزاد: حق زن بربدن خود

زمان: جمعه ۹ مارس ۲۰۱۲ساعت ۷ تا ۱۰شب

مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه

اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در

۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس

gbgandishe@yahoo.com

http://andishegbg.blogspot.com/

ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: