رضا شهابی نیمه جان محاکمه خواهد شد

۳اطلاعیه شماره

کمیته دفاع از رضا شهابی- رضای نیمه جان محاکمه خواهد شد

روز ۵ شنبه ۱۷ آذرماه در اثر پیگیری و اصرار همسر رضا، مامورین بند ۲۰۹ رضا شهابی را برای ملاقات به کابین ملاقات تلفنی آوردند.رضا به حالت نیمه جان درآمده و او را تا مسافتی با ماشین به سالن منتقل کرده بودند و سپس مامورین زیر بغل او را گرفته و کشان کشان تا کابین گفتگو آورده بودند. رضا انچنان ضعیف و بیجان بوده است که به سختی حرف میزده و همچنین نیم بدنش به حالت بیحس و فلج درآمده، و با سری کج به یک سو و کاملا خمیده و کم جان مینموده است.


مامورین تایید کرده اند که نامه ی دادستان برای انتقال اورژانسی رضا به بیمارستان را از روز یکشنبه ۱٣ آذر در اختیار دارند اما او را احتمالن در یکی از روزهای شنبه ۱۹ آذر یا یکشنبه ۲۰ آذر یعنی یک هفته بعد از دریافت نامه ی دادستان ، به بیمارستان خواهند برد !
این در حالی است که جان رضا در خطر است و احتمال فلج شدن وی وجود دارد.و ما تا کنون خبری از انتقال یا عدم انتقال رضا به بیمارستان دریافت نکرده ایم.و شدیدا نگران سلامتی او هستیم.
همچنین یکی از مامورین اعلام نموده رضا در دیماه دادگاهی خواهد شد و خود بلافاصله افزوده که ممکن است به خاطر وضعیت جسمی اش دادگاه به تعویق افتد.
رضا شهابی در ۴ خرداد ۹۰ دادگاهی شده و به دلیل اینکه هیچ موردی برای محکوم کردن علیه وی وجود نداشته تا کنون حکمی برایش صادر نشده است و معلوم نیست که در این مدت چند ماهه آیا رضا را به جرم بیمار بودن و دربند بودن، قرار است محاکمه کنند!؟
کمیته دفاع از رضا شهابی خواهان مداوا و آزادی بی قید و شرط رضا میباشد.
رضا هیچ جرمی مرتکب نشده است.
مسوولین قضایی باید مطابق واقعیات برای رضا برائت و حکم آزادی صادر کنند در حالی که اعلام شده برای او دادگاه تشکیل خواهد شد.
در حالی که رضا نوزدهمین روز اعتصاب خود را در بدترین شرایط جسمی سپری میکند، ما هرگونه ادامه ی بازداشت رضا را محکوم میکنیم و از همگان خواهانیم برای آزادی رضا شهابی تلاش نمایند.

کمیته دفاع از رضا شهابی – شنبه ۱۹ آذرماه ۹۰

هیچ نظری موجود نیست: