حمایت ما کانون همبستگی از کارگران ایران گوتنبرگ ، در پشتیبانی از کمیته دفاع از رضا شهابی


اطلاعیه پشتیبانی

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

با همه توان از « کميته ی دفاع از رضا شهابی » حمايت کنيم!
آزادیخواهان وجانبداران مبارزه طبقاتی!

نیازبه گفتن ندارد که رضا شهابی،کارگروعضوهیأت‌مدیره‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، درآغاز سومین هفته اعتصاب غذا درزندان اوین دربند ۲۰۹ ، جان اش سخت درخطراست .طبق گفته آقای نادرنادري، برادرهمسررضا شهابي وعضو " کمیته ی دفاع ازرضا شهابی " درگفتگو با راديو ندا اعلام داشت:"دادستان براي انتقال رضا شهابي به بيمارستان موافقت كرده است"*با این همه جان،سلامتی،زندگی، امنیت شغلی اووخانواده اش بغایت درخطراست. همه اعضاء خانواده ودوستان وهم طبقه ی اش درنگرانی بسرمی برند.

ما فعالین " کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ" (سوئد) ، حمايت کامل وبی دريغ خود را ازاقدام تاسیس واعلام موجودیت « کميته ی دفاع ازرضا شهابی » و تلاشهای آن برای آزادی سريع وبی قيد و شرط رضا شهابی اعلام می داریم.

کانون ما ازهمه تشکل ها،نهاد ها وانجمن ها ورسانه های خبری به همراه انسانهای باورمند به اصل انسانیت، آزاديخواهی ومعتقد به تحقق دمکراسی وعدالت اجتماعی می خواهد تا ازهرطريق ممکن،اقدامات کميته را مورد حمايت خود قرارداده وخواستارآزادی فوری و بی قيد وشرط رضا شهابی،علی نجاتی ودیگرکارگران زندانی،آزادی کلیه زندانیان سیاسی گردیم وبرای برچیدن زندانهای سیاسی مبارزه کنيم.

درزیرشما را درجریان سند اعلام موجودیت و اطلاعیه شماره دوم این کمیته وگفتگوی آقای نادر نادری با رادیو ندا قرارمی دهیم

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

http://hambastegibakargaran.se/fa

kanounhambastegi@gmail.com

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۰ برابر با ۰۸ دسامبر ۲۰۱۱اطلاعيه کميته:
اعلام تشکيل «کميته‌ی دفاع از رضا شهابی»


رونوشت به کارگران، تشکل‌های کارگري، رسانه‌ها و مسئولان قضايی

کارگران، مردم و وجدان‌های بيدار!


رضا شهابی کارگر و عضو هيأت‌مديره‌ی سنديکای کارگران شرکت واحد از تاريخ 22 خرداد 1389 به مدت 19 ماه است که به دليل دفاع از حقوق و مطالبات خود و کارگران در زندان اوين تهران، دربند است.

رضا اکنون ناراحتی و نارسايی در کبد و کليه دارد و 4 مهره‌ی کمرش ضايع شده و اکنون نيمه‌ی چپ بدنش بي‌حس شده است و مطابق هشدار پزشکان احتمال فلج شدن او وجود دارد و تا کنون چندين بار اورژانسی به بيمارستان منتقل شده است.

در اين مدت 19 ماهه، اعضای خانواده و فرزندان رضا در بدترين شرايط روحي، جسمی و اقتصادی به سر برده‌اند. ما بارها به مقامات قضايی و نيز مسئولين مختلف مراجعه و نامه‌نگاری کرده‌ايم اما رضا تا کنون آزاد نشده است و هم‌چنان بلاتکليف است و جان‌اش نيز در خطر است. رضا در اعتراض به اين وضعيت از يکم آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است. ما تمام تلاش خود را کرده‌ايم تا اين کارگر زندانی آزاد شود، اما اکنون و پس از 19 ماه کماکان در شرايط وخيم جسمی در زندان است.

رضا باور داشته و دارد که کارگران تنها بايد به حمايت‌های کارگران اتکاء کنند و همواره در اين راه تلاش نموده است. ما اعضای خانواده‌ی رضا شهابی نيز در حمايت از رضا و باورهايش دست کمک و ياری به سوی کارگران و تشکل‌های کارگری دراز مي‌کنيم و از همگان مي‌خواهيم برای آزادی بی قيد و شرط و فوری رضا شهابی تلاش نمايند.

بدين وسيله ما تشکيل «کميته‌ی دفاع از رضا شهابی» را اعلام مي‌کنيم و از کسانی که مايل‌اند عضو اين کميته شوند يا افرادی که مايل به حمايت از آن هستند مي‌خواهيم که با نشاني‌های زير تماس بگيرند.

k.d.shahabi@gmail.com
k-d-shahabi.blogspot.com

کميته‌ی دفاع از رضا شهابی - 12 آذرماه 1390


شيرين شهابی
- محمد امين شهابی- ربابه رضايی- مريم قاسملو- نادر نادری - حميد رضايی- زهرا شهابی- بهمن شهابی- مهدی شهابی-عسگر شهابی- قاسم شهابی

اطلاعیه شماره ۲ کمیته ی دفاع ازرضا شهابی

امروز 15 روز از اعتصاب غذای رضا شهابی،کارگر زندانی در بند 209 زندان اوین میگذرد.و هنوز هیچ خبری از وضعیت رضا شهابی در دست نداریم.

آخرین بار که صدای رضا را شنیدیم روز یکشنبه،13 آذر بود که او با صدای بسیار لرزان که حکایت از حال وخیم او میداد،صحبت میکرد.رضا ممکن است فلج شود و ما هنوز بی اطلاعیم که آیا او را به بیمارستان منتقل کرده اند یا خیر.

دادستان تهران تاییدیه ی پزشک قانونی را به زندان ارسال کرده که در آن تاکید شده رضا شهابی باید به سرعت برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شود.

روز یکشنبه به هنگام صحبت کردن رضا با همسر و فرزندانش،از آن سوی خط دائم رضا را تحت فشار قرار میدادند که باید گوشی را بگذارد و تماس را قطع کند.این در حالی است که تماس تلفنی هر یکشنبه سهمیه ی زندانیان بند 209 است.اما ماموران برای ایجاد فشار روانی بر رضا با وجود اینکه او از امکان معمول و همگانی تلفن هفتگی استفاده می کرده،وی را ناچار میکردند که هرچه زودتر مکالمه را پایان دهد.

خانواده ی رضا مدت هاست که موفق نشده اند رضا را ملاقات کنند.زیرا در ملاقات دو هفته یک بار و در آخرین نوبت ملاقات، رضا شهابی به دلیل ضعف مفرط جسمی در اثر بیماری و نیز بیحالی ناشی از اعتصاب غذا نتوانسته بود به سالن ملاقات بیاید.ماموران اطلاعات برای تخریب روحیه ی خانواده به آنها گفته بودند رضا خودش میگوید دوست ندارم خانواده ام را ببینم!

شهابی کارگری است که از حقوق صنفی خود و دیگر کارگران دفاع کرده است و اکنون 19 ماه است بیگناه و اکنون در شرایطی که احتمال فلج شدنش وجود دارد و جانش نیز در خطر است در زندان اوین و در شرایط دشواری محبوس است.

کمیته دفاع از رضا شهابی از تمام تشکل ها و افرادی که حمایت یا عضویت خود را به ما اعلام داشته اند تشکر نموده و به زودی اسامی اعضای جدید کمیته اعلام خواهد شد.

این کمیته خواهان اقدام فوری و هرچه بیشتر برای آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شهابی است.

کمیته دفاع از رضا شهابی – 16 آذر 90

http://radioneda.wordpress.com/2011/12/07/rn-324/

هیچ نظری موجود نیست: