7آذر :تغيير علوم انسانی در دانشگاه ها به حدادعادل سپرده شد
جرس - تغيير علوم انسانی در دانشگاه ها که پس از تاکيد شهريور ماه آيت الله خامنه ای در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود به غلامعلی حدادعادل سپرده شد
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه موضوع انتخاب"رياست شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی" را مورد بررسی قرار داد و انگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده غلامعلی حداد عادل را به عنوان رئيس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی انتخاب کرد
اين شورا اعلام کرد که" با هدف ايجاد تحول در علوم انسانی و طراحي، سازماندهي، ‌برنامه ‌ريزي، مديريت و هدايت تحول علوم انسانی در دانشگاهها بنا به پيشنهاد کميسيون تحول علوم انسانی دبيرخانه شورای عالی آيين نامه تشکيل شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی" را نيز تصويب کرده است

هیچ نظری موجود نیست: