اطلاعیه خانواده کبودوند در مورد وضعیت نامناسب وی در زندان
دبیرخانه سازمان دفاع حقوق بشر کردستان
«محمدصدیق کبودوند» رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، و سر پرست خانواده کبودوند پس از انتقال به بند 3، 209 در زیرزمین بند 350 در وضعیت نامناسب بهداشتی و تحت فشار روانی قرار دارد
آقای کبودوند، در طی نقل و انتقالات در بندهای زندان اوین از 17 آبان به بند 3، 209 تحت نظارت وزارت اطلاعات منتقل گردیده است. وی که در طی حکمی ناعادلانه به دلیل ایجاد سازمان حقوق بشری به یازده سال محکوم گردید، هنوز پس از سپری کردن بیش از دو سال و نیم از حبس خود قادر به رفتن مرخصی حتی با وجود درخواست دکتر درمانگاه زندان اوین در جهت درمان، نشده است
اما آنچه خانواده کبودوند را سخت نگران کرده است وضعیت جدید نگهداری وی در زندان اوین می باشد
اتاق های 30 متری بند 350 دربردارنده 29 نفر در یک اتاق میباشد. در بند فوق بالغ بر 100 نفر زندان امنیتی نگهداری می گردند که برای افراد زندانی تنها 2 دوش حمام و 2 سرویس بهداشتی- مخروبه- در نظر گرفته شده است. زمان تعیین شده برای مکالمه با خانواده برای این زندانیان 5 دقیقه در روز به شرط ها وشروط ها می باشد
و این در حالی صورت می پذیرد که پس از انتقال وی به این بند، تمام کتب و دست نوشته های وی که شامل تئوری ها یی در زمینه حقوق بشر می باشد ضبط گردیده است و انتظار اتهام جدیدی بر مبنای این دست نوشته ها دور از ذهن نیست. شرایط، و وضعیت بد بهداشتی بند فوق شرایط زندان را برای کبودوند تحمل ناپذیر نموده است
یادآور می گردد که محمدصدیق کبودوند از تاریخ بهمن 1387 تاکنون اجازه ملاقات حضوری با فرزندان خود را نیافته است
متاسفانه مظلومیت پدر و سرپرست خانواده ما تنها در حکم وي نيست بلکه بعد از گذشت دو سال و نیم ما شاهد برخوردهای نامناسب در نگهداری وی هستیم. گویی نگرانی های ما و مظلومیت ایشان تمامی ندارد
ما با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت نگهداری و رفتار با کبودوند در زندان، توجه تمامی سازمان ها و نهادهای فعال حقوق بشری داخلی و جهانی را به وضعیت جدید وی جلب نموده و درخواست کمک می نماییم
تا زمان رسیدگی به وضعیت کبودوند، خانواده وی اقدام به صدور اطلاعیه می نماید

فراخوان جنبش سبز دانشجویی به تظاهرات در 16 آذر
به گزارش سایت رویداد، جنبش سبز دانشجویی با انتشار بیانیه ای با شعار اتحاد – مبارزه – پیروزی، مردم ایران را به پیوستن به دانشجویان برای تظاهرات روز 16 آذر فراخواند
در این بیانیه آمده است: از تمام مردم در همه شهرها دعوت می شود که با پیوستن به فرزندان دانشجوی خود در مراسم 16 آذر آنان را تنها نگذارند و در صورتی که کودتاچیان از ورود آنان به محوطه دانشگاهها ممانعت به عمل آوردند با تجمع اتومبیل در اطراف دانشگاه ها و ایجاد ترافیک، تردد سرکوبگران را با اشکال مواجه سازند وبه این ترتیب دانشجویان را یاری دهند. دانشجویان مراقب هستند که به دام حکومت برای خشونت ورزی نیفتند. اما اگر مزدوران بخواهند به صحن دانشگاه وارد شده و حمله کنند، سد کردن راه آنان و یا بررسی راه های گریز و پخش شدن در سطح شهر از واجبات است. بررسی راه های برگزاری تظاهرات پراکنده و سریع در مراکز شهری متعدد، توسط دانشجویان سبز هر دانشگاه به عمل می آید. جنبش سبز دانشجویی از تمام دانش آموزان مدارس کشور نیز دعوت می نماید که با سردادن شعار درمدارس و یا هنگام خروج از آن ها همبستگی خود را با دانشجویان اعلام نمایند. امسال دانشجویان غیر از برگزاری مراسم در سطح کشور و دعوت از اقشارگوناگون ملت به خصوص دانش آموزان برای پیوستن به آنان، اولین گام را نیز در دعوت از نیروهای مسلح برای پیوستن به ملت برمی دارند. این امر یکی از مقدمات شرکت عموم مردم در مراسم سراسری محرم امسال خواهد بود

هیچ نظری موجود نیست: