22آّبان.اعتصاب 450 کارگر طرح توسعه پالايشگاه قديم بندر عباس
هرانا
روز سه شنبه 19 آبانماه 88 حدود چهار صد و پنجاه نفر کارگر طرح توسعه پالايشگاه قديم بندر عباس بطور يکپارچه ای در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران در استخدام شرکت ئی سی سی پيمانکار طرح توسعه پالايشگاه قديم بندر عباس هستند و از شهريور ماه تاکنون دستمزدی دريافت نکرده اند
بدنبال اعتصاب کارگران طرح توسعه پالايشگاه قديم بندر عباس که سومين اعتصاب آنان در طی سه ماه گذشته است دو نفر از مسئولين شرکت ئی سی سی ساعت 4 بعد از ظهر در محل رستوران شرکت که کارگران در آنجا تجمع کرده بودند حاضر شدند و با اظهار اينکه کارفرمای اصلی (پالايشگاه بندر عباس) پول شرکت را پرداخت نکرده است به کارگران اعلام کردند طی پنج روز آينده تمام دستمزدهای معوقه آنان را تسويه خواهند کرد و در صورتی که اين کار انجام نشود حتما دستمزد شهريور ماه را پرداخت خواهند نمود و از کارگران خواستند بر سر کارهای خود بازگردند. همچنين اين مسئولين از کارگران خواستند از فردا برگ تسويه حسابهای خود را امضا کنند اما کارگران اين وعده ها را از سوی کارفرما قبول نکردند و مذاکرات آنان با کارگران بدون نتيجه پايان گرفت
بنا بر اظهار کارگران، آنان همچنين نسبت به سرو پنير و دوغ تاريخ مصرف گذشته در رستوران شرکت معترض هستند اما کارفرما به جای حل اين مسئله اخيرا اقدام به پاک کردن مدت تاريخ مصرف اين مواد کرده است تا کارگران متوجه مدت تاريخ مصرف اين مواد نشوند
لازم به يادآوری است کارگران طرح توسعه پالايشگاه قديم بندر عباس با قرارداد يکماهه ای که زمان استخدام آن را امضا کرده اند مشغول بکار هستتند و در حال حاضر عملا بدون قرارداد در شرکت ئی سی سی کار ميکنند

هیچ نظری موجود نیست: