22آّبان: آغاز فعاليت گشت پليس اينترنتی در سايت‌ها

پارلمان‌نيوز: پليس مبارزه با جرايم رايانه ای آگاهی ناجا با بيان اين‌که کميته ويژه ای برای رسيدگی به جرايم رايانه ای تشکيل شده است، گفت: نيروی انتظامی يکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرايم رايانه ای است اما با تمامی جرايم در فضای اينترنت برخورد می کند
سرهنگ اميدی در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: نيروی انتظامی همانطور که با جرايم عادی همچون سرقت و زورگيری برخورد می کند، با توجه به گسترده تر شدن روزافزون اينترنت و عمومی شدن استفاده از آن، با جرايمی که در فضای اينترنت رخ می دهد هم برخورد می کند
به گفته او، نيروی انتظامی يکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرايم رايانه ای است و زير نظر نظر دادستانی فعاليت می کند
رييس پليس مبارزه با جرايم رايانه ای آگاهی ناجا ادامه داد: کميته ويژه ای در پليس مبارزه با جرايم رايانه ای ايجاد شده که فضای اينترنت را رصد می کند و در رابطه با جرايمی همچون، فروش لوازم غيرمجاز، کلاهبرداری و... وارد عمل می شود
وی در پاسخ به اين سئوال که آيا پليس تنها با جرايمی همچون کلاهبرداری در اينترنت برخورد می کند، گفت: نيروی انتظامی بنا بر قانون، ضابط قضايی است و با هرگونه جرمی در اينترنت از کلاهبرداری و آگهی های غيرمجاز تا توهين به افراد و نشر اکاذيب برخورد می کند
اميدی ادامه داد: در رابطه با توهين، عموما بايد شاکی خصوصی داشته باشد، اما در رابطه با برخی اشخاص احتياج به شاکی خصوصی نيست که اين افراد را قانون مشخص کرده است. نيروی انتظامی با موضوعات سياسی نيز در صورتی که کار غيرقانونی صورت گرفته باشد بنابر قانون ورود پيدا می کند
رييس پليس مبارزه با جرايم رايانه ای آگاهی ناجا در رابطه با ايجاد پليسی به نام پليس اينترت، تصريح کرد: همانطور که وظيفه پليس در جامعه ايجاد امنيت است، در فضای اينترنت نيز بايد امنيت را برقرار کند و با توجه به گسترده تر شدن استفاده از اينترنت، دقت و بررسی پليس نيز افزايش می يابد
او ادامه داد: جرايم در فضای اينترنت هنوز به شکل سازمان يافته نيست و طوری نيست که با باندهای مجرم در اين فضا روبه رو باشيم و بيشتر جرايم انفرادی صورت می گيرد
اميدی پرونده های تشکيل شده در رابطه با جرايم رايانه ای در پليس را بيشتر مربوط به کلاهبرداري، توهين، نشر اکاذيب و... عنوان کرد

هیچ نظری موجود نیست: