19آبان :پرونده سازی و محاکمه دانشجوی در بند با اتهامات جديد

هرانا:زندانی سياسی حسن ترلانی در چند روز اخير به يکی از شعب دادگاه عمومی برده شد و برای دومين بار و بدون اطلاع وکيلش مورد محاکمه قرار گرفت
به گزارش هرانا به نقل از فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران، دانشجوی زندانی حسن ترلانی 22 ساله روز يکشنبه 10 آبان ماه با گشودن پرونده جديد به شعبۀ 1083 برده شد و توسط فردی بنام حسينيان رئيس اين شعبه اين بار تحت عنوان خروج غير قانونی از مرز مورد محاکمه قرار گرفت
حسينيان با برخوردهای غير انسانی اتهامات نسبت داده شده بازجويان وزارت اطلاعات عليه اين زندانی را تکرار کرد اين در حالی است که در حوزه صلاحيت اين فرد نيست که به اتهامات واهی نسبت داد شده بپردازد
پيش از اين او در دادگاه انقلاب بخاطر اتهامات نسبت داده شده به حکم سنگين و غير انسانی محکوم شده بود
حسينيان با تهديد و شانتاژ خطاب به آقای ترلانی گفت من می توانم تا 2 سال هم به تو حکم بدهم. در صورتيکه طبق قوانين موجود به افرادی که به اتهام خروج غير قانونی از مرز نسبت داده می شود فقط جريمه نقدی 50 هزارتومان تعلق می گيرد
دومين بار است که دانشجوی زندانی حسن ترلانی به دادگاه برده می شود . قبل از اين او در شعبۀ 22 دادگاه انقلاب توسط محسنی رئيس اين شعبه محاکمه شد و محکوم به 10 سال زندان و تبعيد به زندان کرمان گرديد
وکيل او نسبت به اين حکم سنگين و غير انسانی اعتراض کرده و در شعبۀ 31 ديوان عالی کشور تحت رسيدگی است و گفته می شود تا پايان اين ماه حکم قطعی اعلام خواهد شد
زندانی سياسی حسن ترلانی از ناراحتی گوارشی و کمر درد رنج می برد ولی از درمان جدی وی خوداری می شود
از طرفی ديگر با سرد شدن هوا زندانيان از آب گرم برای استحمام محروم هستند و شوفاژها هنوز خاموش می باشند.ازدحام بيش از حد زندانيان ،وضعيت بد غذائی و شرايط اسفبار بهداشتی اهرمهايی است که برای وارد کردن فشار بر عليه زندانيان بکار برده می شود
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، تشکيل پرونده های متعدد و واهی برای صدور احکام سنگين و غير انسانی عليه زندانيان سياسی را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل برای گرفتن تصميمات لازم اجرا است

19 آبان 1388 برابر با 10 نوامبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديدبان حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: