سه شنبه، 19 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 10 November
نامه 177 نماینده مجلس رژیم؛ نظر یکی از خوانندگان
امروز در مجلس اسلامی نامه ای به امضای صد و هفتاد نماینده ضد مردم ایران رسیده که باید با "اغتشاشگران" برخورد شود . این نماینده های مجلس آخوندی از چه کسی و چه چیزهايی می ترسند که از آوردن نام شان در پایین نامه هایی از این دست واهمه دارند ؟ چرا جرات ندارند نامشان را با صدای بلند و در حضور خبرنگاران اعلام کنند تا مردم ایران بدانند آنها چه کسانی هستند. یکی از شعارهای مردم از این پس در تظاهرات باید رسوا کردن همین نماینده های ضد مردمی منتصب رهبر باشد . آنان نباید از مرکز شعارهای اعتراضی مردم در امان بمانند

هیچ نظری موجود نیست: