جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

نشست پالتاکی عمومی با غلام عسگری در تاریخ 16 اگوست 2013 پیرامون : اوضاع کارگران در ایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می­کنند:
از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری
اوضاع کارگران در ایران
گفتگو با فعال کارگری
غلام عسگری
مسئول شوراهای کارگری مجتمع فولاد اهواز و شرکت های تابعه و وابسته
Paltalk
 Otage: Iran -  Tajarobe Kargari
Category: Asia,… Subcategory: Iran
  جمعه 16 آگوست 2013
ساعت 20.00 بوقت اروپای مرکزی
25 مرداد 1392 ساعت 22.30 بوقت ایران
نهادهای همبستگی به برگزاری یک سلسله جلسات عمومی با فعالین کارگری و یا عضو تشکلها و نهادهای کارگری، برای انتقال تجربه وبحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و ... برای کمک به ایجاد تشکل­ها در دورۀ حاضر میپردازد. این جلسات هر بار با شرکت یک و یا چند تن برگزار خواهد شد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

هیچ نظری موجود نیست: