مرکزفرهنگی - اجتماعی اندیشه- گوتنبرگ (سوئد) با همکاری آ.ب.اف برگزار می کند
جمعه ها ساعت ۷ بعد ازظهر
محل دیدارشما وآشنایی با دوستان جدید !

چای و گپ و سیاست در پاتوق کتاب اندیشه  


اولین نشست درتابستانی دیگر به یاد یاران خونین دو تابستان ۶۰ و ۶۷
د ردیداری با فرخ قهرمانی زندانی سیاسی وگفتگو درباره چرایی این کشتارنظام ووظیفه امروزما درافشاء این جنایات رژیم

 زمان: جمعه ۱۰ اگوست ۲۰۱۲ساعت ۷ تا ۱۰شب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan  واقع در  
۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱      ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷  تلفن تماس
ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: