برای آزادی شاهرخ زمانی کارگر زندانی، متحدا اقدام نماییم
برای آزادی شاهرخ زمانی کارگرزندانی، متحدا اقدام نماییم

ما خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستیم

شاهرخ زمانی دستگیر شد
بازداشت یک فعال کارگری در تبریز
یک فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. به گزارش تارنمای کارگران ارومیه، شاهرخ زمانی کارگر نقاش از اعضای سندیکای نقاشان و عضو کمیته پیگیری ایجاد سندیکای نقاشان در تاریخ هفدهم خرداد دستگیر شده و به زندان تبریز انتقال یافت.
وی هم اکنون در زندان تبریز نگهداری می‌شود
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
.
کمپین دفاع از شاهرخ زمانی


در نیمه های شب 18/03/1390 ماموران وزارت اطلاعات شاهرخ زمانی را که با اتوبوس از تهران به تبریز میرفت در میانه راه دستگیر کرده و به زندان تبریز منتقل کردند و همچنان بلاتکیلف در بازداشت به سر میبرد .

شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی است ، شاهرخ عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان استو همچنین عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است

ما امضا کنندگان ضمن اینکه خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط شاهرخ زمانی و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری هستیم . بدین وسیله اقدام به تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی کرده و از تمامی کارگران ، فعالین کارگری و مردم آزادی خواه خواستاریم در جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی به ما بپیوندند

اقدام کنندگان برای تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی :
1 - محمد اشرفی

2 -علی افشاری

3 - حسین حمیدی

4 – بهروز خباز

1390/03/23

http://chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

ب بیانیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در محکومیت بازداشت شاهرخ زمانی...

شاهرخ زمانی، عضو هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در تاریخ 17 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی تبریز بازداشت شده و به زندان تبریز منتقل شد. ما کارگران نقاش ساختمان ضمن محکوم کردن بازداشت غیر قانونی شاهرخ زمانی، خواستار ازادی فوری وبدون قید و شرط او و سایر کارگران زندانی می باشیم.

هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان
1390/3/19

بیانیه شماره 2

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

جمهوری اسلامی هر روز بیشتر به انسان های آزادی خواه و کارگران حمله کرده و آنها را هرروز بیشتر از قبل تحت فشار ،پیگرد ،اذیت و آزار قرار می دهد همچنین نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی بقای خود را مقایر با هرگونه آزادی و حق و حقوق انسانی میداند بر این مبنا هر روز عرصه را بر کارگران و آزادی خواهان تنگتر میکند بدین طریق میخهای بیشتر به تابوت خود میزند .

بدین وسیله ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن اعلام حمایت از کمپین سراسری بیستم ژوئن در حمایت از زندانیان سیاسی از تمامی کارگران وآزادی خواهان می خواهیم بیست ژوئن را بخشی از وظایف انقلابی خود بداند و درکمپین فوق شرکت کنند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

27/3/1390

www.Chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

اطلاعیه های مختلف جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی


کارگران ایران خودرو هرگونه تعرض به آزادی های فردی و اجتماعی را محکوم کرده وخواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و
تمامی زندانیان در بند ولغو احکام صادره برای همه زندانیان می باشند
زندان نابود باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
ما کارگران ایران خودرو وجود هرگونه زندان سیاسی راغیر قانونی می دانیم
ما هر گونه اعدام وشکنجه را محکوم می کنیم
زندانهای سیاسی نابود بایدگردند
انسانها آزادند با هر نوع اندیشه وتفکر آزادانه در جامعه زندگی کنند
ما خواهان آزادی فوری وبدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی وبخصوص کارگرانی زندانی هستیم
تا زندان سیاسی است
زندان سیاسی نیز خواهد بود
پس بکوشیم زندانهای سیاسی بر چیده شوند
زنده باد آزادی
جمعی از کارگران ایران خودرو
بیست وچهارم خرداد90

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
شاهرخ زمانی باید آزاد گردد
کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه ها!

نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱٣۹۰ شاهرخ زمانی کارگر ساختمانی و عضو کمیته پیگیری و فعال کارگری در حالی که در حال مسافرت بود را در میانه ی راه تهران- تبریز از اتوبوس پیاده کرده وبا خود بردند
این نوع دستگیری که بدون مراحل قانونی انجام میگیرد نه اولین بار است و نه اخرین بار که توسط ماموران اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی به وقوع می پیوندد .این نوع دستگیری هدفمند است. چنانچه برای فرد ربوده شده هرگونه اتفاقی بیافتد و یا فرد مذکوربه دلایلی جان باخت ، مسولیت ان را هیچ سازمان اطلاعاتی بر عهده نمیگیرد؛ همچنین با این نوع رفتارهای اطلاعاتی فضای رعب و وحشت در جامعه را دنبال میکنند.
خانواده این کارگر، فعالین کارگری و دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر حق خود میدانند که در باره مفقود شدن عزیزشان سازمانهای زیربط از جمله نهاد های امنیتی همچون وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را زیر سوال بکشند . قوه قضاییه باید در این باره پاسخگو باشد.
ما اعضای کمیته پیگیری ازادی بی قید و شرط این فعال کارگری را از دولت جمهوری اسلامی خواهان هستیم و از دیگر سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری جهان میخواهیم که برای ازادی این کارگرو فعال کارگری که عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری است از هر تلاشی فرو گزاری نکنند. فعالیت برای مطالبات کارگری و فعالیت اجتماعی حق مسلم هر انسانی است . به ویژه کارگری که برای حقوق مسلم خودش فعالیت نماید . مسلما تامین جانی شاهرخ زمانی بر عهده دولت جمهوری اسلامی است.

۲۵ خرداد ماه ۱٣۹۰
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
Komite.peygiri@gmail.com


بيانيه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگيري‌های هر روزه، احكام ناعادلانه و كشته شدن زندانيان سياسی

دستگيري، صدور كيفر خواست، محاكمه و فشار بر زندانيان و خانواده های داغديدگان، به اموری عادی تبديل شده است. محكوم كردن فريبرز رييس دانا، از ياران کانون مدافعان حقوق کارگر، به اتهام نوشتن و بيان کردن نظراتش در دفاع از حقوق انساني، بيش از هر چيز، سند محكوميت اقتدارگرايانی است كه به بن بست رسيده‌اند. مساله شكنجه و تجاوز در زندانها و برقراری دادگاه‌های فرمايشي، ديگر بر هيچ كس پوشيده نيست و نمی توان آن را با محكوميت ديگران، پرده پوشی كرد. اين حكم و احكام مشابه، ادعانامه‌ای است كه محاکمه گران، عليه آزادی بيان و انديشه صادر كرده‌اند.
اين حكم محكوميت، در حالی صادر می شود كه صاحبان قدرت تلاش می كنند با آزادی موقت برخی زندانيان مانند منصور اسانلو كه دوران محكوميتش در حال اتمام است، از خود چهره‌ای ديگر ارائه دهند و در نهادهای بين المللی همانند سازمان جهانی كار، اين گونه تبليغ كنند كه سياست های حاكم درباره‌ی بگير و ببندها تغيير كرده است. هرچند ما آزادی منصور اسانلو،‌ رييس هيات مديره سنديکای کارگران شركت واحد را به فال نيك مي‌گيريم و از آن استقبال مي‌كنيم، اما زندانی بودن ابراهيم مددی و رضا شهابي، از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد و بهنام ابراهيم زاده از فعالان كارگري، صدور احكام اوليه زندان برای ديگر فعالان اجتماعی و در حبس نگه داشتن آنان، دستگيری فعالان كارگری از جمله شاهرخ زمان و... در تبريز، برگزاری دادگاه برای علی نجاتی عضو سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و دوازده نفر از فعالان کارگری كردستان، مرگ‌های شبهه‌برانگيز و بي‌پاسخ زنده‌يادان هاله سحابی (در زمان مرخصی موقت از زندان و در مراسم خاکسپاری پيکر پدرش مهندس عزت الله سحابی) و هدی صابر (در زندان و در حال اعتصاب غذا) همه و همه نشانگر آن است كه هيچ گونه تغيير اساسی در سياست‌های اقتدارگرايان، در برابر فعاليت های مستقل اجتماعی و كارگری به وجود نيامده است.
اقتدارگرايان با زندانيان سياسی و فعالان اجتماعی و كارگری همانند گروگان هايی برخورد مي‌كنند كه در معاملات ديپلماتيك آنان را وجه المصالحه قرارمي‌دهند. انتخاب هيات ايرانی به مجمع رياست سازمان جهانی كار، هم زمان با آزادی موقت منصور اسانلو و تشديد فشار بر ساير فعالان كارگري، بيانگر همان بده بستان‌هاست.
در تاريخ ديپلماسی جهانی سابقه ندارد كه دولتی با شهروندان خودش به عنوان گروگان‌های سياسی برخورد كند و از زندانی كردن آنان در بدست آوردن امتيازات ديپلماتيك استفاده كند.
ما ضمن محكوم كردن اين بده بستان‌ها،‌ خواهان آزادی بی قيد و شرط كليه زندانيان سياسی و عقيدتی و پذيرش مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی و ميثاق‌های حقوق بشری و اجرای آنها بدون هيچ عذر و بهانه‌ای هستيم.
بار ديگر اعلام مي‌كنيم كه به بند كشيدن، شكنجه، زندانی كردن و كشتار مخالفان سياسي، آينده محتوم اقتدارگرايان و حاكميت های رو در روی مردم را تغيير نخواهد داد. تنها راه، واگذاری حاكميت به مردمی است كه ده ها سال است برای كسب آزادی و برابری مبارزه می كنند و تا به دست آوردن آزادی و برابري، از پای نخواهند نشست.
ما قویا از ازادی بی قید و شرط شاهرخ زمانی حمایت می کنیم
با درود بر شما رفقای عزیز :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

ما قویا از ازادی بی قید و شرط شاهرخ زمانی حمایت می کنیم
فرخ قهرمانی
عسکر شیرین بلاغی
کریم خوش عقیده
بهزاد جوادیان
مهرداد کریمی
رفعت لنگرودی
رحیم استخری
امیر جواهری لنگرودی
کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ
رادیو همبستگی با کارگران - گوتنبرگ
انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه- گوتنبرگ (سوئد)

آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی

شاهرخ در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 "دادگاه انقلاب " تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است.
ضمن اینکه غیر از یک بار تلفن در روز 19/3/1390 زده است دیگر به او اجازه تلفن و ملاقات نمی دهند و در حالی که خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازوجوها تهدید می شوند و به انها گفته می شود که از دست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ در بازجویها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتثی می کند .
ماموران و مسئولین دادگاه به خانواده شاهرخ می گویند ما اجازه تلفن می دهیم ولی او خودش زنگ نمی زند.
تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این ماموران و مسئولین زندانها و دادگاه ها سرو کاری داشتند می دانند که این افراد هرگز حرف راست نمی زنند .و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنین جملاتی را در مورد زندانی ها به کار می برند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

3/4/1390
یکشنبه, جون ۲۶, ۲۰۱۱
بیانیه 3 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی به مبارزه و تلاش متحدانه همه ی ما نیاز دارد

جمهوری اسلامی طی 32 سال حاکمیت ضد آزادی و ضد کارگری خود ثابت کرده است که بر عکس تبلیغات دروغین دوره های اولیه خود ذاتا" دشمن خونریز علیه کارگران بوده و هست.

پس از استقرارو محکمتر شدن پایه های حاکمیتش که همراه با سرکوب و کشتارشدید آزادیخواهان و کارگران ، تشکل های کارگری و فعالین و مدافعین طبقه کارگر بود شروع به حذف دست آوردهای انقلاب 57 کرده و حتی همان قوانین نیم بند حمایت از کارگران را نیز یکی پس از دیگر حذف کرده و به جای آنها قوانین هرچه بیشتر ضد کارگری و افزایش دهنده منافع سرمایه داری را گذارده و می گذارد.در این راه آنقدر پیش رفته است که تبلیغات دروغین و فریب کارانه اولیه اش از جمله :پیامبر دست کارگر را بوسید ، خدا هم کارگر است ، تا عرق کارگر خشک نشده است باید مزد او را پرداخت کرد ، اسلام تنها حامی کارگران است ، مملکت مرهون کار و کارگر است ، آب و برق مجانی است ، زمین مال خدا است ، ما مالکین و سرمایه داران بزرگ را پای میز محاکمه می کشیم و... و دها شعار دروغین این چنینی در صدد مصادره جنبش کارگری بود,حال کارگران را به پای میز محاکمه می کشاند و با پرونده های دروغین که ثمره حکومت اسلامی سرمایه داران است شکنجه و محاکمه می کند .طی 32 سال روند حا کمیت جمهوری اسلامی آشکار کرده است که ذات اسلام و حکومت اسلامی یعنی چه.

اکنون جمهوری اسلامی با اعوان و انصارش بی پرده خدمت گذار بی چون و چرای سر مایه داریست.

در طول 32 سال اخیر بار ها و بار ها ثابت شده است که اسلام و حکومت اسلامی با هر شکل و شمایلش یکی از ابزار های سرمایه داران برای سرکوب کارگران و آزادیخواهان و افزایش سود سرمایه است . برای اثبات این امر همین بس است که راه اندازی طرح حجاب وعفاف ,تفکیک جنسیتی در دانشگا هها و مدارس , آزار و اذیت جوانان به اتهام ارازل و او باش , اعدام دسته جمعی جوانان مردم , شکنجه و سنگسار ,دستگیری و آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری , اجرای طرح های نئو لیبرالی مانند حذف یارانه ها که با شدت بسیار بیشتر از دیگر کشورهای سرمایه داری به اجرا گذاشته می شود همه و همه بیانگر آنست که این رژیم در خدمتگزاری به سرمایه گوی سبقت را از تمام همپا لگیهای خود ربوده است.

نتیجه بررسی تاریخ جمهوری اسلامی اثبات می کند اسلام وجمهوری اسلامی مجموعا" بطور ساختاری و ذاتی ابزار طبقه حاکم بر علیه طبقه کارگر و محکوم بوده و هست هرکارگر و هر آزادی خواهی به این موضوع دقت و توجه کافی نکند هر گز به مطالباتش نخواهد رسیدو جز شکست دست آوردی نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی که یکی از ا شکال حکومت سرمایه داری است هزاران انسان آزادیخواه را به جرم آزادیخواهی و صدها کارگر را به جرم آزادیخواهی و مطالبات طبقاتی از جمله نان و کار و امنیت شغلی در زندانهای اسلامی – سرمایه داری زیر فشار و شکنجه قرار داده و برایشان پرونده سازی می کند و آنگاه با پرونده های جعلی که مملوو از دروغ و تزویر هستند به دادگاه می برند و در دادگاه های قرون وسطایی با ریاست قضاتی که در لجنزار اندیشه عقب مانده و ارتجاعی غوطه ورند به محاکمه می کشند.

اکنون پس از محاکمه ی چندین باره ی کارگران چون منصور اسانلو ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی ، علی نجاتی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا رخشان و... عوامل سرمایه داری جمهوری اسلامی چنگ و دندان خود را برای محاکمه شاهرخ زمانی تیز کرده اند شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمان به جرم فعالیت و عضویت در هییت موسس باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضویت در شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری وهمچنین فعالیت در جهت کسب بیمه برای کارگران ساختمانی دستگیر شده است. اما همه ی مردم و کارگران آگاه می دانند که جمهوری اسلامی کارگران را با ترفند و فریب کاری دائمی و ذاتی خود با صدها دروغ و تزویر دستگیر و برای آنان پرونده سازی می کند و اتهامات دروغین را وسیله محاکمه آنان قرار می دهد.

مردم آزادیخواه و همه کارگران باید بدانند امروز ما نظاره گر تهمت و دروغ و افترا از جانب جمهوری اسلامی بر علیه منصور اسا لو ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی ،رضا رخشان و... شاهرخ زمانی هستیم که با یک یا چند اتهام دروغین و ثابت و همیشگی و چندین بار به اشکال گوناگون آنها را به محاکمه می کشند.اگر با تمام توان و به هر شکل ممکن از این هم طبقه ای های خود دفاع نکنیم نه تنها امکان آزادی آنها و امکان ادامه مبارزه برای کسب خواسته ها را بدست نخواهیم آورد بلکه فردا هر کدام از ما نیز مانند آنها در زندان و زیر شکنجه موضوع پرونده سازی عوامل سرمایه داری خواهیم شد.

شاهرخ فرزند بهمن زمانی معلم آگاه و شاعری توانا است که از دوستان و همدوره های صمد بهرنگی بود پدر و عموی شاهرخ درسال 57 وقتی مردم انقلابی ایران درهای زندانها را شکستند به دست مردم از زندان های شاه آزاد شدند . بهمن زمانی پس از سال 57 نیز سالهای متمادی در زندانهای جمهوری اسلامی زندانی شده است . شاهرخ نیز طی دهه های گذشته چندین بار توسط حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی زندانی شده است .

شاهرخ اکنون کارگر نقاش ساختمانی است که پس از 8 الی 10 ساعت کار روزانه در جهت کسب مطالبات کارگران تلاش می کند .از جمله برای کسب بیمه و تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی با دیگر کارگران کوشش می کند. و حالا عوامل سرمایه داری ، در قالب جمعی جمهوری اسلامی شاهرخ را دستگیر کرده اند تا با پرونده سازی و محاکمه او ترس و وحشتی در دیگر کارگران ایجاد کنند .

شاهرخ در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 "دادگاه انقلاب " تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است.

ضمن اینکه غیر از یک بار تلفن در روز 19/3/1390 زده است دیگر به او اجازه تلفن و ملاقات نمی دهند و در حالی که خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازجوها تهدید می شوند و به انها گفته می شود که از دست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ در بازجوییها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتی می کند .

ماموران و مسئولین دادگاه به خانواده شاهرخ می گویند ما اجازه تلفن می دهیم ولی او خودش زنگ نمی زند.

تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این ماموران و مسئولین زندانها و دادگاه ها سرو کاری داشتند می دانند که این افراد هرگز حرف راست نمی زنند .و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنین جملاتی را در مورد زندانی ها به کار می برند.

اکنون شاهرخ زمانی این کارگر آگاه به فعالیت و کمک تمامی کارگران ، فعالین کارگری و مبارزان راه آزادی و مردم آزادیخواه نیاز دارد تا نگذارند جمهوری اسلامی – سرمایه داری ضد کارگر و ضد آزادی برای او پرونده سازی کرده و او را با اتهامات دروغین محاکمه نماید .

مردم آزادی خواه

کارگران و

انسانهای شریف و مبارز

امروز باید با تمام توان و قوا از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی بخصوص شاهرخ زمانی دفاع کنیم و از هر طریق ممکن برای آزادی آنها تلاش نماییم .

امروز هر لحظه سهل انگاری و کوتاهی می تواند دست ماموران و عوامل ضد بشری جمهوری سرمایه داری اسلامی را باز بگذارد تا آنها هر طور که می خواهند جان زندانیان را به مخاطره بیاندازند.

متحدانه و اگاهانه بر علیه پرونده سازیها و دادگاه های قرون وسطایی و دشمنان آزادی مبارزه کنیم

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

4/4/1390

هیچ نظری موجود نیست: