برای اخراج نماینده گان قلابی رژیم از سازمان جهانی کار در 9 ژوئن متحدا اقدام نماییم

نمایندگان مزدورایران از اجلاس جهانی کار اخراج باید گردند

به فرمان اربابان، درهای زندان¬ها و دیوارهای بلندش را هم کارگران که سازندۀ تمام جهانند، برای به اسارت درآوردن خودشان ساختند، کارگرانی که حالا خود پشت آن درها و دیوارهای خونبار، در اسارت رژیم کارگر کش جمهوری اسلامی می¬پوسند.
درهای زندان شکسته باد!

منصور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، ... عبدالحسینی، بهنام ابراهیم زاده، کارگران آگاه، مبارز و نمایندگان واقعی طبقۀ کارگر ایران، هنوز در پشت آن درها، با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم میکنند.
منصور اسالو، کارگری که زبانش را بریدند تا نگوید کارگرم و خواهان زندگی انسانی و شرافتمندانه هستم را پس از پایان 4 سال دوران "محکومیتش" مجدداً به یک سال دیگر محکوم کردند و اکنون در آستانۀ به پایان رسیدن این یک سال هم، پس از چندین بار انتقال به بیمارستان، در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، مجدداً به سلولش برگرداندند و از آزادی اش جلوگیری می کنند تا شاید با تشدید بیماریش، به طور "طبیعی" جان بسپارد و به ظاهر دستان ناپاکشان به خون او آلوده نشود.
رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی یک سال به اسارت و شکنجه¬های وحشیانۀ جسمی و روحی کشاندند و حتّا با گرفتن وثیقۀ 60 میلیون تومانی، او را آزاد نکردند و حال که پس از یک سال او را به "دادگاه " بردند، دلیل اسارت او را عدم پرداخت وثیقه اعلام می کنند! و در تلاش هستند که با پرونده سازی های جدید، همچنان او را در زندان نگه دارند تا بپوسد.
در همین اول ماه مه امسال، باز کارگران بسیاری را در کردستان، خوزستان و جای جای دیگر این سرزمین آفت زده به اسارت کشیدند، کارگران کُرد در نتیجۀ فشار افکار عمومی، به ویژه کارگران و زحمتکشان مبارز کردستان، پس از چند روز از زندان آزاد شدند، اما از سرنوشت فرشید محمدزاده، رضا گرجی، جعفر تقی نژاد و حمید رضا سلوکی کارگران خوزستانی هنوز اطلاعی در دست نیست.
کارگران آگاه، مبارز و نمایندگان واقعی کارگران را به بند کشیده اند و مشتی مزدور، حقوق بگیران و جیره¬خوار جمهوری اسلامی را به¬عنوان "نمایندگان" کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار فرستاده اند. طبقۀ کارگر ایران هرگز چنین اهانت بزرگی را تحمل نمی¬کند. ما خواهان اخراج این مزدوران از سازمان جهانی کار بوده و از تمام نمایندگان واقعی کارگران جهان که در این اجلاس حضور دارند و از تمامی آنها که ذره¬ای از شرافت کارگری برخوردارند، خواهانیم که از این خواست به¬حق پشتیبانی کرده و ما را در زدودن این لکۀ ننگ یاری دهند تا با اخراج این فضولات، کرسی¬های سازمان را برای حضور سمبلیک نمایندگان راستین طبقۀ کارگر ایران پاکسازی کنند.

کارگران زندانی آزاد باید گردند!
"نمایندگان" مزدور، اخراج باید گردند!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور


می 2011
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.comـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com


- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr


- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de


- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de


- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se


- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com


- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com


- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm


- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com


iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه


leftalliance@yahoo.com - اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن

هیچ نظری موجود نیست: