جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

برای اخراج نماینده گان قلابی رژیم از سازمان جهانی کار در 9 ژوئن متحدا اقدام نماییم

نمایندگان مزدورایران از اجلاس جهانی کار اخراج باید گردند

به فرمان اربابان، درهای زندان¬ها و دیوارهای بلندش را هم کارگران که سازندۀ تمام جهانند، برای به اسارت درآوردن خودشان ساختند، کارگرانی که حالا خود پشت آن درها و دیوارهای خونبار، در اسارت رژیم کارگر کش جمهوری اسلامی می¬پوسند.
درهای زندان شکسته باد!

منصور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، ... عبدالحسینی، بهنام ابراهیم زاده، کارگران آگاه، مبارز و نمایندگان واقعی طبقۀ کارگر ایران، هنوز در پشت آن درها، با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم میکنند.
منصور اسالو، کارگری که زبانش را بریدند تا نگوید کارگرم و خواهان زندگی انسانی و شرافتمندانه هستم را پس از پایان 4 سال دوران "محکومیتش" مجدداً به یک سال دیگر محکوم کردند و اکنون در آستانۀ به پایان رسیدن این یک سال هم، پس از چندین بار انتقال به بیمارستان، در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، مجدداً به سلولش برگرداندند و از آزادی اش جلوگیری می کنند تا شاید با تشدید بیماریش، به طور "طبیعی" جان بسپارد و به ظاهر دستان ناپاکشان به خون او آلوده نشود.
رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی یک سال به اسارت و شکنجه¬های وحشیانۀ جسمی و روحی کشاندند و حتّا با گرفتن وثیقۀ 60 میلیون تومانی، او را آزاد نکردند و حال که پس از یک سال او را به "دادگاه " بردند، دلیل اسارت او را عدم پرداخت وثیقه اعلام می کنند! و در تلاش هستند که با پرونده سازی های جدید، همچنان او را در زندان نگه دارند تا بپوسد.
در همین اول ماه مه امسال، باز کارگران بسیاری را در کردستان، خوزستان و جای جای دیگر این سرزمین آفت زده به اسارت کشیدند، کارگران کُرد در نتیجۀ فشار افکار عمومی، به ویژه کارگران و زحمتکشان مبارز کردستان، پس از چند روز از زندان آزاد شدند، اما از سرنوشت فرشید محمدزاده، رضا گرجی، جعفر تقی نژاد و حمید رضا سلوکی کارگران خوزستانی هنوز اطلاعی در دست نیست.
کارگران آگاه، مبارز و نمایندگان واقعی کارگران را به بند کشیده اند و مشتی مزدور، حقوق بگیران و جیره¬خوار جمهوری اسلامی را به¬عنوان "نمایندگان" کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار فرستاده اند. طبقۀ کارگر ایران هرگز چنین اهانت بزرگی را تحمل نمی¬کند. ما خواهان اخراج این مزدوران از سازمان جهانی کار بوده و از تمام نمایندگان واقعی کارگران جهان که در این اجلاس حضور دارند و از تمامی آنها که ذره¬ای از شرافت کارگری برخوردارند، خواهانیم که از این خواست به¬حق پشتیبانی کرده و ما را در زدودن این لکۀ ننگ یاری دهند تا با اخراج این فضولات، کرسی¬های سازمان را برای حضور سمبلیک نمایندگان راستین طبقۀ کارگر ایران پاکسازی کنند.

کارگران زندانی آزاد باید گردند!
"نمایندگان" مزدور، اخراج باید گردند!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور


می 2011
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.comـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com


- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr


- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de


- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de


- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se


- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com


- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com


- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm


- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com


iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه


leftalliance@yahoo.com - اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن

هیچ نظری موجود نیست: