ستاد خبری کمیته پناهجویان در گوتنبرگ و گزارشات از اعتصاب غذاآخرین و مهمترین اخبار مربوط به پناهجویان اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ
حضور رهبر حزب چپ سوئد در محل تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در گوتنبرگ (به همراه عکس)
عصر روز یکشنبه 8 مای لارش اولی رهبر حزب چپ سوئد در یک بازدید غیر منتظره در محل چادر تحصن پناهجویان ایرانی حضور یافته و با آنان به گفتگو پرداخت.
به گزارش ستاد خبری کمیته پناهجویان متحصن و اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ وی در این بازدید از نزدیک در جریان خواسته های اعتصاب کنندگان قرار گرفت. وی اشاره یکی از پناهجویان به حاکمیت دیکتاتوری در ایران را مورد تایید قرار داده و گفت: لازم است در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران تصمیمات جدی تری اتخاذ شود
وی همچنین در واکنش به اظهار نظر چند روز پیش نخست وزیر راینفلد که به پناهجویان گفته بود باید برای پناهجویان ایرانی فکری کرد ، گفت : باید از ایشان پرسید منظورشان از فکر برای پناهجویان ایرانی دقیقا چیست؟ لارش اولی در خاتمه انتخاب محل زندگی و امنیت را حق طبیعی انسانها دانست .

حضور سخنگوی حزب سوسیال دمکرات در گوتنبرگ در جمع پناهجویانفرانک اندرشون سخنگو و رضا طالبی رئیس بخش بین المللی حزب سوسیال دمکرات سوئد در شهر گوتنبرگ نیز از دیگر سیاستمدارانی بودند که علاوه بر رهبر حزب چپ و نخست وزیر سوئد ،روز دوشنبه 9 می مستقیما و با حضور در محل اعتصاب غذا در جریان مسائل و مشکلات پناهجویان ایرانی در گوتنبرگ قرار گرفتند.
در این دیدار اطلاعات کاملی از سوی کمیته تحصن در اختیار آنان قرار گرفت و نمایندگان حزب سوسیال دمکرات سوئد چنین عنوان کردند که بررسی موضوع را به بخش حقوقی حزب خود ارائه خواهند داد.روز دوشنبه به همراه

صف پناهجویانی اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ همچنان در حال افزایش استبا گذشت 8 روز از اعتصاب غذا و 70 روز از تحصن پناهجویان ایرانی در گوتنبرگ و عدم بروز هر گونه عکس العمل از سوی اداره مهاجرت سوئد، با اضافه شدن نشمیل فتاحی و علیرضا شفیع زاده به جمع اعتصاب غذا کنندگان تعداد آنان به 13 نفر رسید.
به گزارش ستاد خبری کمیته پناهجویان متحصن و اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ در حال حاضر بهرام تورانی ، آیدا نجفی ،فریبا زارع، مهدی طاقت فرسا فرد، بابک قنبری ، مهناز مسیری ، منیژه گودرزی ، صمد اسکندری ، لیلا طاقت فرسا فرد ، امید خدادادی ،
ناصر کریمی ، علیرضا شفیع زاده ، نشمیل فتاحی دست به اعتصاب غذا زده اند و برخی از آنان مانند آیدا ، منیژه و فریبا به دلیل وخامت اوضاع جسمی از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شده اند.
پناهجویان شرکت کننده در این کمپین تصمیم دارند در صورت عدم پاسخ مناسب و عکس العمل از سوی اداره مهاجرت و مسئولین ذیربط همچنان به تعداد اعتصاب کنندگان بیفزایند.

ستاد خبری کمیته پناهجویان متحصن و اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ
0046762179679
0046737551075

هیچ نظری موجود نیست: