جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

اعتراض ایرانیان آزادیخواه به حضور منوچهر متکی تروریست در بروکسل
ما به حضور این جلاد (منوچهر متکی ) وزیر امور خارجه ایران و مدافع سیاست های ضد انسانی احمدی نژاد و کل نظام جمهوری اسلامی معترضیم
عکس ها از :نازنین جواهری

هیچ نظری موجود نیست: