اعتراض ایرانیان آزادیخواه به حضور منوچهر متکی تروریست در بروکسل
ما به حضور این جلاد (منوچهر متکی ) وزیر امور خارجه ایران و مدافع سیاست های ضد انسانی احمدی نژاد و کل نظام جمهوری اسلامی معترضیم
عکس ها از :نازنین جواهری

هیچ نظری موجود نیست: