برگزاری محاکمه 5 دانشجوی دانشگاه یاسوج در دادگاه عمومی
محاکمه پنج تن از دانشحویان فعال دانشگاه یاسوج روز گذشته در شعبه 104 دادگاه عمومی این شهر برگزار شد
به گزارش جرس، امین خسروی، شهرام خادم، حسین موسوی، محمد باقر حسینی و منصور یعقوب زاده دانشجویانی هستند که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شدند. این دانشجویان در تجمع اعتراض آمیز 24 تیرماه یاسوج توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی دستگیر و به زندان مرکزی یاسوج منتقل شدند
این دانشجویان پس از یک ماه تحمل در زندان با قرار وثیقه آزاد شدند. روز گذشته در جریان محاکمه پس از قرائت کیفرخواست از سوی دادستان، دانشجویان دفاعیات خود را ارائه کردند
قرار است دادگاه آینده این پنج دانشجو در طی یکماه آینده برگزار شود

هیچ نظری موجود نیست: