بيست و ششم آذر ۱۳۸۸ برابر با هفدهم دسامبر ۲۰۰۹
بی خبری از 4 دانشجوی بازداشتی روز 16 آذر در گرگان
4 دانشجو در گرگان از روز 16 آذر در بازداشت به سر می برند
به گزارش خبرنامه امیرکبیر حسین مطلوبی، تقی جعفری، سامان بزرگی و مبین عرب 4 دانشجویی هستند که در روز 16 آذر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده اند
پس از گذشت 9 روز هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت این دانشجویان به دست نیامده است

توقیف نشریه دانشجویی "موج نو" در دانشگاه علم و صنعت
نشریه "موج نو" دانشگاه علم و صنعت، به مدیر مسئولی توید عطایی، که به صورت روزانه منتشر می شد روز چهارشنبه توقیف شد
در نامه کمیته ناظر دلیل توقیف این نشریه "ایراد تهمت" در شماره 19 و در مقاله ای با عنوان"در میان ما، مردم رهبرانند" اعلام شده است
پس از نشریه "پروچیستا" این دومین نشریه ای است که در سال جدید در این دانشگاه توقیف می شودهیچ نظری موجود نیست: