چهارشنبه، 25 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Wednesday 16 December
فیلم؛ درگيری دانشگاه همدان و پرتاب يک دانشجو از طبقه دوم

سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور در مراسم کنسرتاعتراض دانشجويان علم و صنعت به دستگيري كامران آسا، برادر جانباخته كيانوش آسا

هیچ نظری موجود نیست: