پنجشنبه، 26 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Thursday 17 December
تظاهرات ایرانیان در محل اقامت احمدی نژاد در دانمارک
شمار زیادی از ایرانیان از نقاط مختلف اروپا به کپنهاگ پایتخت دانمارک رفته تا به حضور احمدی نژاد در اجلاس تغییرات آب و هوا اعتراض کنند
آنها در بیانیه ای نوشتند: از همه ایرانیان در دانمارک تقاضا داریم با حضور پر رنگ خود در محل اجلاس و همچنین محل اقامت احمدى نژاد و همراهانش به جهانیان ثابت کنند که این پاسدار جنایتکار نماینده ملت در بند ایران نیست . اين حداقل وظيفه اى است که ما در قبال ندا٬ سهراب٬ ترانه٬ اشکان٬ کيانوش و...ديگر مبارزان داريم

اعدام یک نوجوان دیگر در زندان دیزل آباد کرمانشاه
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
امروزپنجشنبه 26 آذرماه ساعت چهار صبح مصلح زمانی درزندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد
جمهوری اسلامی با وجود تلاش های گسترده واعتراضات درداخل وخارج ازکشور برای نجات جان مصلح زمانی سرانجام جنایت دیگری به کارنامه سیاه آدم کشان حکومتش افزود
مصلح زمانی درسن 17 سالگی به جرم داشتن رابطه جنسی با دوست دخترش توسط نیروهای نظامی وبسیج سپاه پاسداران دستگیرشد. نیروهای انتظامی این نوجوان را مورد شکنجه وآزار قرار دادند. برایش پرونده سازی کردند، متهم به شرارت در بلاد اسلامی شد، حکم اعدام برایش صادرگردید، بدون وکیل مدافع حکمش توسط شعبه ششم قوه قضاییه جمهوری اسلامی مورد تایید قرار گرفت
جمهوری اسلامی وقاضی های جنایت کارش شش سال مصلح را درحبس وسلول نگه داشتند وسرانجام اعدامش کردند
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران ضمن تسلیت به خانواده مصلح زمانی ، اعدام او را به شدت محکوم میکند. ازمردم ،نهادها ومدافعان حقوق انسان میخواهد که به جنایات جمهوری اسلامی اعتراض کنند
آزاد زمانی - انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
پنجشنبه 26 آذرماه 1388

هیچ نظری موجود نیست: