پنجشنبه، 26 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Thursday 17 December

Basij member describes election abuse

فیلم؛ ادامه اعتصابات کارمندان مخابرات راه دور شیراز

هیچ نظری موجود نیست: