آدينه، 13 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Friday 04 December
هشدار دانشجویان به ماموران انتظامات و نیروهای سرکوبگر رژیم
دانشجویان مبارز: صدبار مردن بهتر از این زندگی با خفت و ذلت است
خبرنامه امیرکبیر: جمعی از فعالین دانشجویی پلی تکنیک با انتشار نامه ای خطاب به ماموران انتظامات این دانشگاه، ضمن تشریح شرایط حاکم بر کشور و یادآوری اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیریت دانشگاه در گذشته، از ماموران انتظامات دعوت کردند در روز 16 آذر به خیل عظیم دانشجویان و مردم بپیوندند. دانشجویان به ماموران انتظامات تذکر داده اند که در صورتی که به حرکت دانشجویان و مردم بپیوندند دست آنان را به گرمی خواهند فشرد اما اگر در مقابل دانشجویان بایستند و قصد ایجاد رعب و وحشت و درگیری داشته باشند، عکس و نام آنان را در رسانه های جمعی منتشر خواهند کرد تا ملت ایران خود فرزندان ناخلفش را به راه راست هدایت کند
در این نامه آمده است: شما در کنار ما به ظلم و ستم هایی که از سوی بدخواهان دین و مهین بر ما روا داشته شده است و می شود واقفید. شما به چشم می بینید که مدیریت جامعه و به خصوص مدیریت دانشگاههای ما چگونه با روش های غیرقانونی و ناجوانمردانه با فرزندان مام میهن برخورد می کنند. شاهد بودیم که چگونه در یک کودتای از پیش طراحی شده، انتخابات در کشورمان بی معنا شد، به خوابگاه های دانشجویان حمله شد، ملت بزرگ و شریف ایران را به خاک و خون کشیدند، و صدها نفر از دانشجویان و اساتید و سایر اقشار ملت طمع تلخ زندان انفرادی را تجربه کردند. در این شرایط ما دانشجویان توان آن که در برابر این جفا سکوت کنیم را نداریم. ما معتقدیم که صدبار مردن بهتر از این زندگی با خفت و ذلت است. به هر ترتیب پلی تکنیک تهران امسال 16 آذر را با شکوه تر و با صلابت بیشتر گرامی می دارد. در این راه دست یاری به سوی شما دراز می کنیم و از شما می خواهیم تا در این روز به خیل عظیم دانشجویان کشور بپیوندید، برای اعتلای خود و کشورتان تلاش کنید. از شما می خواهیم با تدبر و تعقل در اعمال روسای خود، آنان را در سرکوب فرزندان ملت ایران ناکام بگذارید. و ما به شما اطمینان می دهیم که وعده های پوچ و توخالی آنان، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ معنوی به تجربه تاریخ، عملی نمی گردد. این آقایان همچون اربابان بیگانه خود (روسیه و چین) بعد از استفاده ابزاری از نیروهای خود، آنان را همچون دستمال دور می ریزند. دوشنبه 16 آذر، ما منتظریم تا شما را در کنارمان و نه در مقابلمان ببینیم، اما اگر به هر ترتیبی شاهد حرکات و اعمال عده معدودی از همکاران شما باشیم، با انتشار نام و تصویر آنها از طریق رسانه های فراگیر و مستقل جنبش سبز ایران، به تمامی ملت ایران، وجود چنین فرزندان ناخلفی را اعلام می کنیم. چرا که می دانیم، همکاری با عوامل کودتا نه تنها افتخار نیست، بلکه خفت و خواری و گناهی نابخشودنی است. و قطعا در نزد ملت ایران و حتی خانواده آنها حقارت و کوچکی است. تا ملت باشند که فرزند ناخلف خود را به راه راست هدایت کند. ما می خواهیم که 16 آذر را بدون درگیری و در صلح و دوستی سپری کنیم، اما هر کس بخواهد حق ما را به هر نحوی ضایع کند با مستند سازی اعمال آن از طریق محاکم قضایی، پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد
جمعی از فعالین دانشجویی پلی تکنیک تهران

هیچ نظری موجود نیست: