آدينه، 13 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Friday 04 December
اطلاعیه نیروی انتظامی نشان دهنده ترس آنها از مردم است
جعفر پویه
تدارکات برای برگزاری روز 16 آذر توسط مردم با شدت هر چه بیشتر جریان دارد. از سوی دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم همه نیروهای خود را بکار گرفته اند تا از برگزاری وسیع آن توسط مردم جلوگیری کنند. روز گذشته "پنج شنبه" دفتر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای اقدام به تهدید مردم کرد. در اطلاعیه سرکوبگران موسوم به نیروی انتظامی آمده است: "پلیس براساس وظایف قانونی خود به هیچ عنوان اجازه برپایی تجمعات غیر قانونی و غیر مجاز در روز 16 آذر را نمی دهد
مردم برای بدست آوردن حقوق حقه خود نیاز به اجازه کسی ندارند که فرمانده یک نیروی سرکوبگر و جیره خوار ادعای عدم اجازه به آنان را دارد. این اطلاعیه ترس و وحشت رژیم که از زبان فرمانده یکی از ارگانهای سرکوبی اش بیان می شود را بخوبی هویدا میکند. فرمانده سرکوبگران در اطلاعیه خود همچنین تهدید می کند: "پلیس پایتخت علاوه بر ممانعت از برگزاری و برپایی تجمعات غیرقانونی و غیر مجاز در این روز با هر گونه تجمع خارج از محل های پیش بینی شده نیز به شدت بر خورد قانونی می كند
یعنی گماشتگان ولی فقیه نه تنها تجمعات دانشجویی در داخل دانشگاهها را به بهانه غیرقانونی و غیر مجاز سرکوب میکنند بلکه برای مردمی که در این روز بنا دارند تا صدای اعتراض خود بر علیه بیدادگری رژیم ولایت فقیه بلند کنند خط و نشان می کشد
این درحالی است که در روزهای گذشته تعداد بسیار زیادی از فعالان دانشجویی دستگیر و به مکانهای نامعلومی منتقل شده اند. همچنین دستگاه سرکوب مستقر در داخل دانشگاه نیز بسیاری از دانشجویان را به کمیته های انضباطی فراخوانده و آنها را اخراج و یا چند ترم تعلیق کرده اند. بنابه گزارشات ازمنابع متفاوت در هفته های گذشته بیش از 90 فعال دانشجویی از دانشگاههای مختلف در سراسر کشور دستگیر و عده بسیاری نیز در کمیته های انضباطی محکوم شده اند. اما با همه این تهدیدها و بگیر و ببندها تدارکات برای برگزاری هرچه باشکوهتر این روز در جریان است
ارگانهای سرکوبگر رژیم با شدت هرچه بیشتر برای ممانعت از برگزاری این تجمع اعتراضی از دستگیری گرفته تا تهدید و اخراج، وحشت خود را از برگزار کنندگان به نمایش گذاشته اند. همه این اتفاقات نشان دهنده پویایی جنبش مردم از یک طرف و ترس و وحشت رژیم از آنها از سوی دیگر است. اتفاقی که هرچه به روز برگزاری آن نزدیکتر می شویم، تحرکات دو طرف این صف بندی مشخص تر می شود

هیچ نظری موجود نیست: