وقتی که اجساد جان باختگان شهادت می دهند
کميته حقيقت ياب مجلس کميته ضد حقيقت يابی است و وظيفه اش تسهيل شرايط پاکسازی شواهد و اسناد..
--------------------------------------------------------------------------------

روشنگری. نامه مادر و برادر کيانوش آسا يکی از جانباختگان کودتای انتخاباتی که هفته پيش منتشر شد يکبار ديگر در باره حقيقتی که همه ميدانيم سند به دست ميدهد. همه ميدانيم در بازداشت گاه ها، پستوها، سياه چال هاو شکنجه گاه های رژيم جنايت صورت ميگيرد، اما از چگونگي، کم و کيف و شرح حال بدترين جنايات صورت گرفته در بازداشت گاه ها بی خبريم. زيرا يک دستگاه مافيايی اين جنايات را اداره کرده و به اجرا در می آورد و افشای هر جزيياتی مچ همه آنها را به عنوان جنايتکار باز کرده و در معرض خطر قرار ميدهد. در اين شرايط است که اجساد جان باختگان به سخن در آمده اند و شهادت ميدهند. در مورد محسن روح الامينی آثار شکنجه بر پيکر بود که شهادت ميداد. در مورد کيانوش آسا جای يک گلوله در گردن است
مادر و برادر کيانوش نامه را به ,کميته حقيقت ياب مجلس شورای اسلامی, داده اند. کميته ای که در کنار ساير نهادی رژيم وظيفه اش پاک کردن شواهد و اسناد و جنايات و در عوض تعقيب، فشار و حتی قتل شاهدان وافشاگران است. چنانکه در مورد مرگ مشکوک دکتر رامين پور اندرجاني، فشار و تعقيب و تبعيد اجباری ابراهيم شريفي، ,ناپديد شدن خانمی, که مهدی کروبی سی دی آزارجنسی او را به مجلس داده بود شاهد بوديم. کميته حقيقت يابی مجلس کميته ضد حقيقت يابی است و دادرسی در نظام اسلامی ايران وجود ندارد. اسنادی را که پيکر بی جان شهدا در اختيار ما قرار ميدهند، بايد خودمان هرچه گسترده تر افشا کنيم، تا نوبت دادرسی و محاکمه جنايتکاران به دست مردم فرا برسد
متن كامل نامه سرگشاده خانواده شهيد كيانوش آسا
به نام يزدان پاك
رئيس كميته حقيقت ياب مجلس شوراى اسلامى و رئيس قوه قضائيه باسلام
احتراماً اينجانبان فاطمه فلاح ، مادر و كامران آسا برادر جانباخته كيانوش آسا، گوشه اى كوچك، از ظلم بسيار بزرگى كه بر نخبه مملكت ، خانواده ما و جامعه علمى و صنعتى ايران وارد شده را بيان مى كنيم
كيانوش آسا متولد فروردين سال ۱٣۶٣ نقاش و كاريكاتوريست ، نوازنده ساز عرفانى تنبور ، شاگرد ممتاز ۱۲ سال تحصيل قبل از د انشگاه ، شركت كننده در مسابقات و المپيادهاى متعدد علمى وهنرى و موفق به دريافت لوح تقدير و جوايز مختلف ، دانشجوى باهوش،فعال و برجسته كارشناسى مهندسى شيمى گرايش گاز و پتروشيمى دانشگاه رازى كرمانشاه (ورودى ٨٣-٨۲) و نخبه علمى در دوره كارشناسى ارشد مهندسى شيمى گرايش طراحى و شبيه سازى فرايند هاى نفت و پتروشيمى در دانشگاه علم و صنعت ايران (ورودى ٨۷-٨۶) بود يازده سال فعاليت موثر و عملى در انجمن زيست محيطى جبهه سبز كرمانشاه داشت كه تعدادى از سوابق تحصيلى دوران دانشجويى و قبل از آن ، تقدير نامه هاى علمى و ورزشى ، فعاليتهاى هنري، تصاوير فعاليتهاى زيست محيطي، عنوان پايان نامه دوره كارشناسى ارشد، نامه استخدامى در پتروشيمى صنعت نفت جنوب( اهواز) ، پتروشيمى كرمانشاه و همچنين پذيرش عضويت در هيئت علمى و تدريس در يكى از دانشگاههاى استان كرمانشاه (كه قرار بود يكى از اين سه را انتخاب كرده و مشغول به كار و خدمت به جامعه شود) جهت اطلاع به پيوست اين نامه ارسال مى گردد
شرح واقعه:
كيانوش آسا در روز ۲٣ خرداد براى انجام امور مربوط به پايان نامه دوره كارشناسى ارشد خود از كرمانشاه (زادگاهش) به دانشگاه علم و صنعت ايران برمى گردد و در روز ۲۵ خرداد يعنى ٣ روز بعد از انتخابات در تجمع ميليونى آزادى حضور پيدا مى كند اما بعد از آن ما خبرى از او نداشتيم پس از مطمئن شدن از گم شدن عزيزمان ، در پى ۹ روز جستجوى مداوم گروهى و شبانه روزى كوچكترين خبرهاى كه به ما مى رسيد، در زندان اوين و كهريزك ، دادگاه انقلاب ، پليس امنيت ، حفاظت اطلاعات ناجا ، آگاهى شاپور،بيمارستان حضرت رسول و ديگر بيمارستانهاى تهران، ناباورانه روز سوم تير جسد او را در پزشكى قانونى تهران با دهانى پر از خون ناشى از اصابت گلوله ها شناسايى كرديم در حالى كه بارها از طريق جاهاى مختلف به ما گفته بودند كه كيانوش در اوين زندانى مى باشد و هيچ گاه تصور نمى كرديم حضور عزيزمان در يك راهپيمايى مسالمت آميز ميليوني، ما را روزها و شبها در اضطراب و بى خبرى قرار داده و سپس به پزشكى قانونى بكشاند و در برابر صحنه و سپس شرايطى قرار دهد كه در بدترين حالات و اوضاع ممكن، تصور آن را هم به ذهن خود راه نمى داديم
طبق گفته هاى دوستان نزديك ، در آخرين لحظات حادثه ، تنها يك گلوله به پهلوى كيانوش اصابت مى كند و زخمى مى شود بعد از آن ديگر كسى از او اطلاعى ندارد و بر اساس گزارش پزشكى قانوني، جسد در تاريخ ۲۹ خرداد يعنى ۴ روز بعد از اصابت آن گلوله به مركز پزشكى قانونى تهران تحويل مى گردد اما وقتى كه ما جسد را روز سوم تير شناسايى كرديم ديديم كه علاوه بر آن گلوله ، گلوله ديگرى هم به گردنش اصابت كرده و بدين سادگى با جنايتى هولناك جان دانشجوى كُرد جوان از خطه كرمانشاه را از او و خانواده و جامعه گرفتند. در رابطه با اين تناقض از پزشكى قانونى و دادسراى انقلاب سوالاتى پرسيديم كه هر كدام با جوابهايى همچون , ما اطلاعى نداريم , و , معلوم نيست , و, كسى نمى داند, براى سردرگمى و شايد پيگيرى نكردن و كوتاه آمدن خانواده از اين اسفناك ترين ، سخت ترين و سنگين ترين فاجعه زندگيمان به ما جواب دادند. حال آنكه گزارش پزشكى قانونى ناقص بوده و تنها علت فوت را اصابت گلوله عنوان كرده و به روز فوت و اينكه گلوله هاى موجود در بدن از يك جنس يا جنسهاى متفاوت بوده تا نوع و شكل مرگ مشخص گردد اشاره اى نكرده است
در اين شرايط ما با اندكى دقت در گذشته و اينكه در دوران جنگ ،خسارتهاى مادى و معنوى بسيارى را متحمل شديم . خانه و زندگى خود را از دست داديم . سالها در رنج و مرارت بسر مى برديم اما هيچگاه تصور نمى كرديم كه از همه آن دورانهاى ظلم و تجاوز صدام جنايتكار و آوارگى هاى پى درپى عبور كرده ولى سالها بعد ، بعد از به ثمر نشستن زحمتهاى شبانه روزى كيانوش آسا و خانواده اش در رسيدن او به اين جايگاه علمى و نخبگى و دانايي، به همين سادگى آماج گلوله هاى كسانى قرار بگيرد كه به ظاهر خود را ايرانى خوانده اما استفاده بى پروا از اسلحه بر عليه جوانان ايرانى و ريختن خون آنها را مجاز دانسته، اين جنايت بزرگ را مرتكب شده و اين چنين آتش به زندگى ما زده و غم و ماتم و اندوه را به خانه و خانواده و ماهها گريه هاى شبانه روز را بر مادرش تحميل كنند و در اين زمينه با طفره رفتن از اين فاجعه عظيم و ويرانگر تا كنون هيچ شخص يا سازمانى پاسخگو نبوده است
حال مصرانه كمترين تقاضاى ما به عنوان خانواده كيانوش آسا كه بزرگترين ظلم غير قابل تصور بر ما تحميل شده، در ابتدا، مشخص شدن زواياى نامعلوم اين فاجعه است و اينكه كيانوش عزيزمان ، كه مظهر اخلاق ، صلح ، دوستي، پاكى ،مهربانى و تلاشگرى در راه علم،هنر و موسيقى عرفانى بود قبل از مرگ يعنى در روزهاى ۲۵ تا ۲۹ خرداد در چه شرايطى بوده ؟ كدام روز جان خود را از دست داده ؟ محل نگهدارى اش كجا بوده؟بعد از زخمى شدن از گلوله اول آيا به بيمارستان انتقال داده شده؟ و در آن صورت در كدام بيمارستان بوده ؟ و آيا بدن زخمى اش تحت درمان مناسب قرار گرفته يا نه ؟ و لباسها، عينك ، ساعت و تلفن همراهش در كجا نگهدارى شده يا مى شود؟ و چرا آنها را به ما تحويل نداده اند؟ و رسيدگى و پاسخ صريح ، روشن و دقيق را به اين جنايت بزرگ و ضد بشرى كه نفى كننده تمام اصول اوليه حقوق انسانها در هر آئين و مكتب و عقيده اى است وظيفه انسانى و ايرانى آن كسانى مى دانيم كه در جايگاه و مسئوليت اين امر قرار دارند. اميد آن را داريم بعد از پيگيرى دقيق، نتيجه را در اختيار ما به عنوان خانواده داغدار كيانوش آسا قرار داده و مهمتر از همه بعد از معرفى عاملان و آمران اين جنايت هولناك ، محاكمه روشن و شفاف و مجازات قاتل يا قاتلين آنها با حضور خانواده كيانوش با هر لباس و در هر مكانى را خواستاريم
آدرس: كرمانشاه- فرهنگيان فاز ۱ - پشت مجتمع غدير - مجتمع دادگسترى - پلاك ۲۱
تلفن: ۴۰۱۱ ٨۱۹ ۰۹٣۶
با احترام - فاطمه فلاح و كامران آسا
مادر و برادر جانباخته كيانوش آسا
رونوشت:
كميته پيگيرى حوادث اخير تشكيل شده از سوى آقايان كروبى و موسوى جهت اطلاع و پيگيرى
رئيس مجلس شوراى اسلامى آقاى دكتر لاريجانى جهت اطلاع و پيگيرى
كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى جهت اطلاع و پيگيرى
دكتر جهانبخش امينى نماينده مردم كرمانشاه در مجلس جهت اطلاع و پيگيرى
آقاى محمد رضا شعبانى نماينده مردم كرمانشاه در مجلس جهت اطلاع و پيگيرى
فراكسيون نمايندگان كرد در مجلس جهت اطلاع و پيگيرى
شوراى شهر تهران جهت اطلاع و پيگيرى
سيد محمد خاتمى جهت اطلاع
سازمان ادوار تحكيم وحدت جهت اطلاع
رياست دانشگاه علم و صنعت ايران جهت اطلاع و پيگيرى
شوراى صنفى دانشگاه علم و صنعت ايران جهت اطلاع و پيگيرى
انجمن اسلامى دانشكده شيمى دانشگاه علم و صنعت ايران جهت اطلاع
شوراى شهر كرمانشاه جهت اطلاع
رياست دانشگاه رازى كرمانشاه جهت اطلاع
انجمن اسلامى دانشكده شيمى دانشگاه رازى كرمانشاه جهت اطلاع
دفتر تحكيم وحدت جهت اطلاع
آقاى شكورى راد جهت اطلاع
مادران صلح جهت اطلاع
مادران عزادار جهت اطلاع

هیچ نظری موجود نیست: