9آذر: نام ۵ مداح مشهور تهران در فهرست سازمان‌دهندگان لباس‌شخصي‌ها
سايت تغيير
در حالي‌که رسانه‌های حامی دولت و مخالفان نظام، سعی دارند عوامل برخورد با مردم را نيروهای نظامی و انتظامی جلوه دهند، بررسي‌های خبرنگار ,آينده� نشان مي‌دهد بسياری از نيروهای لباس شخصی که در ناآرامي‌های پس از انتخابات به ضرب و جرح مردم پرداخته‌اند، توسط ۵ تن از مداحان مشهور تهران سازماندهی شده‌اند
به گزارش خبرنگار ,آينده�، اين افراد که جزو افراد جاهل و مريدان اين ۵ مداح مشهور هستند، با درخواست برخی چهره‌های سياسی از اين مداحان سازمان‌دهی شده و با ابزارهايی نظير زنجير، ميله آهن، چاقو و پنجه بکس اقدام به ضرب و جرح مردم در خيابان‌های تهران مي‌کردند
گفته مي‌شود ح-س يکی از اين ۵ مداح که سابقه درگيري‌های فيزيکی در دهه گذشته را نيز دارد، خود شخصاً در برخورد با مردم حضوری فعال داشته است
به دليل انتشار اخبار و گزارش‌های مکرر از ضرب و جرح بي‌رحمانه و بدون مجوز مردم از ۲۳ خرداد تا اوايل مرداد موجب شده است که انگشت اتهام به سوی مأموران نيروی انتظامی و سپاه پاسداران نشانه رود؛ اما فرماندهان انتظامی و نظامی در پيگيري‌های نمايندگان مجلس شورای اسلامی و بازرسان مقامات عالی رتبه اظهار کرده‌اند اکثر برخوردهای فيزيکی و بي‌دليل با مردم توسط افراد غير مأمور که توسط برخی چهره‌های سياسی که مسئوليت اجرايی نيز دارند و از طريق ۵ مداح مشروح سازمان‌دهی شده‌اند، انجام شده است

هیچ نظری موجود نیست: