هفتم آذر ۱۳۸۸ برابر با بيست و هشتم نوامبر ۲۰۰۹
اشپیگل : فریبا پژوه ، روزنامه نگاری که بدون هیچ اتهامی در زندان به سر میبرد
اشپیگل در مقاله ای به قلم مشترک الریک پوتز و ماتیو وان روهرکه آن را با تصویر زیبایی از فریبا پژوه همراه ساخته است به زندانی بودن فریبا پژوه ، روزنامه نگار و وبلاگ نویس بی گناهی که از مرداد گذشته در شرایط سخت زندان به سر برده است ، میپردازند .اشپیگل مینویسد ، فریبا پژوه از آگوست گذشته ، بدون تفهیم اتهام و بدون داشتن وکیل در زندان " بدنام " اوین نگهداری میشود .اشپیگل مینویسد ، فریبا در 22 آگوست ، درست در اولین روز ماه رمضان ، هنگامی که به همراه مادر خود در حال تدارک و تهیه شام بود برای خرید به خارج از خانه میرود ولی هنگام بازگشت سه مرد امنیتی همراه وی بودند ، مادر فریبا میگوید برخورد این سه مرد مؤدبانه بود است ولی آنها تمام خانه از جمله کامپیوتر ، قفسه های ظروف و کمد لباسهای شخصی را ازجستجو زیرو رو کرده اند . هنگام بردن فریبا به مادر وی قول داده اند که ظرف یک ساعت او را باز خواهند آورد ، قولی که دروغی بیش نبود و فریبا تا کنون به خانه بازنگشته است .اشپیگل ادامه میدهد فریبا پژوه ، دختر ریزاندام و جذابی که از آگوست گذشته در بند 209 زندان اوین ، بندی که توسط نیروهای امنیتی-اطلاعاتی کنترل میشود ، زندانی است .فریبا یکی از صدها روزنامه نگار و وبلاگ نویسی است که بعد از انتخابات ایران و شروع اعتراضات به نتایج آن در زندان به سر میبرند . فریبا پژوه یک ماه اول اسارت خود را در سلول انفرادی به سر برده است ، او بعدا به یک سلول با ابعادی حدود 10 متر مکعب ، فضایی که در آن با روزنامه نگار دیگری به نام هنگامه شهیدی مشترک بوده است منتقل میشود ، اومدتهاست که از مشکل قلبی و افسردگی شدید ناشی از فشارهای زندان ، رنج میبرد . اشپیگل اضافه میکند ، فریبا از داشتن وکیل شخصی محروم بوده است و تا کنون به صورت رسمی تفهیم اتهام نشده ، هرچند که اتهام وی در ابتدا جاسوسی و به دنبال آن "اقدام علیه نظام" عنوان شده بود .فریبا یکی از صدها زندانی جوانیست که فقط خواهان آزادی بوده اند و اکنون در زندانی که شکنجه ، تجاوز ، ازار و اذیت در آن توسط نیروهای امنیتی سپاه حکفرماست نگهداری میشود .مادر فریبا میگوید ، گاهی وی تمام روز را زیر بازجویی بیدار است ، مادر فریبا اضافه میکند که موهای دختر جوانش در زندان اوین رو به سپیدی نهاده است و او با وعده های واهی و دروغ مسئولان برای آزادی فریبا روزگار سپری میکند

هیچ نظری موجود نیست: