بيست و يکم آبان ۱۳۸۸ برابر با دوازدهم نوامبر ۲۰۰۹
احضار علی کلایی به وزارت اطلاعات
بنا بر اطلاعیه کمیته گزارشگران حقوق بشر، علی کلایی، فعال دانشجویی امروز طی تماسی به واحد پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد. بر اساس گفته ماموران، وی میبایست روز چهارشنبه هفته آینده خود را به واحد پیگیری معرفی کند
علی کلایی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در تاریخ 20 اردیبهشت ماه، در جریان برگزاری دادگاهش بازداشت و به مدت دو ماه در بند 209 نگهداری شد
این دادگاه، مربوط به بازداشت وی در جریان بازداشت گسترده فعالان دانشجویی طیف چپ در آذرماه 86، بوده است
احضار مجدد وی به وزارت اطلعات در حالی صورت میگیرد که دادگاه او قرار است روز 9 آذرماه برگزار شود
کلایی با اعلام این خبر گفت:" ازآنجایی که این احضار را غیرقانونی میدانم، بنابراین در روز مقرر در اداره اطلاعات حاضر نخواهم شد. " کلایی میگوید:" من بعد از آزادیم از زندان، تنها در حوزه حقوق بشر فعالیت کردهام و و این حوزه را حوزهای غیرسیاسی میدانم. بنابراین واضح است که این احضار تنها در مورد فعالیتهای حقوق بشری من است

هیچ نظری موجود نیست: