پنجشنبه، 21 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Thursday 12 November
فیلم؛ مزدوری كه در 13 آبان شليک كرد شناسايی شد

هیچ نظری موجود نیست: