30آبان.بازداشت زندانی سياسی دهه 60 و دچار معلوليت شديد جسمی

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،زندانی سياسی هادی عابد با خدا از زندانيان سياسی دهۀ 1360 که دچار نقص شديد جسمی( قطع نخاع) می باشد و حتی قادر به انجام کارهای شخصی روزانه خود نيست دستگير و به زندان مرکزی رشت منتقل گرديد
زندانی سياسی هادی عابد با خدا 50 ساله و دچار قطع نخاع می باشد و از انجام امور شخصی خود عاجز است .او اخيرا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب رشت به 2 سال حکم تعزيری محکوم شد و در تاريخ 17 آبان ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات به منزل آنها دستگير و به زندان مرکزی رشت منتقل گرديد.بدليل معلوليت شديد جسمی و قادر نبودن به انجام کار شخصی خود، او را در حال حاضر در بهداری زندان رشت در بازداشت قرار داده اند.زندانی سياسی هادی عابد با خدا اعلام کرده است که در صورت انتقال به بند عموی اقدام به اعتصاب غذا خواهد نمود . مشکلات جسمی اين زندانی به حدی حاد است که بهداری زندان رشت طی نامه ای به پزشک قانونی عدم تحمل کيفر او را تاييد کرده و خواستار اقدام در اين مورد شده است
مامورين وزارت اطلاعات چند ماه پيش به منزل زندانيان سياسی هادی عابد با خدا يورش بردند او و همسرش را دستگير وبه اداه اطلاعات رشت منتقل کردند. آنها برای مدتی طولانی تحت بازجويی قرار داشتند ولی به خاطر معلوليت شديد جسمي، آنها را با وثيقه سنگين آزاد کردند و مقدار زيادی از وسائل منزل آنها را مانند کامپيوتر و غيره را با خود بردند و همچنين برای تحت فشار مالی قرار دادن اين خانواده دستور اخراج فرزندانش را از محل کار صادر کردند
بازجويان وزارت اطلاعات عليه او پرونده سازی نمودند و آن را به شعبۀ 2 دادگاه انقلاب ارسال کردند.آنها اتهامات واهی به وی نسبت دادند که از جملۀ آن؛ عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران،خروج غير قانونی از کشور در صورتيکه او پاسپورت قانونی دارا است ،تشويق زندانيان سياسی سابق به پيوستن به سازمان مجاهدين خلق ايران و اتهامات ديگر
لازم به يادآوری است که زندانی سياسی هادی عابد با خدا در دهۀ 1360 به دليل هواداری از سازمان مجاهدين خلق چند سال در زندانهای اوين و قزل الحصار تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی بسر برد. پاسداران هنگامی که قصد داشتند او را دستگير کنند بسوی وی شليک کردند که در اثر اصابت گلوله، باعث قطع نخاع وی شد.قطع نخاع او باعث گرديد که تعداد از اندامهايش بطور طبيعی عمل خود را نتوانند انجام دهند که از جملۀ آنها راه رفتن، مثانه (با سوند ) و کليه و دستگاه گوارشی او بشدت آسيب ديده است. او عملا از کار افتاده است و دچار معلوليت شديد جسمی است.هرمز عابد باخدا برادر آقای هادی عابد با خدا در دهۀ 1360 بخاطر هواداری از سازمان مجاهدين در زندان اعدام گرديد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران دستگيری زندانيان سابق سياسی که دچار معلوليت شديد جسمی هستند و حتی قادر به انجام امور شخصی خود نمی باشند را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير سازمانهای حقوق بشری جهان خواستار اقدامات عاجل برای پايان دادن به جنايتهای سيستماتيک اين رژيم عليه مردم ايران است

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
29 آبان 1388 برابر با 20 نوامبر 2009
گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديدبان حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: