23آبان:هشت سال زندان برای عبدالله مومنی
سايت کلمه:عبدالله مومنی ،سخنگوی ادوار تحکيم وحدت که به خاطر حوادث پس از انتخابات اکنون در زندان اوين به سر می برد، به هشت سال حبس تعريزی محکوم شد
همسر عبدالله مومنی ضمن اعلام اين خبر گفت :"دو سال از اين حبس مربوط به دادگاه و اتهام قبلی مومنی است که به خاطر اقدام عليه امنيت ملی محکوم و اکنون به او ابلاغ شده است.شش سال ديگر به خاطر شرکت عبدالله در تجمع های اعتراضی مردم در حوادث پس از انتخابات صادر شده است.اين درحالی است که او در هيچ تجمعی حضور نداشته است
همسر مومنی که همسرشهيد نيز هست و در کنار عبداالله مومنی يادگاران يک شهيد جنگ تحميلی را بزرگ کرده است ،می گويد :"وقتی خبر صدور اين حکم ناعادلانه را برای عبداالله شنيدم به يکی از مسوولان دادستانی تهران گفتم ،من و فرزندانم رنج زيادی به خاطر شهادت همسرم کشيده ايم اما او پاسخ داد که ربطی به من ندارد .مگر تو به خاطر من شهيد داده ای ؟
همسر مومنی می گويد: "گرچه اين شخص با لحن تحقير آميزی اين جمله را به من گفت .اما از طرفی درست می گويد من به خاطر وطن و دينم شهيد داده ام و امروز هم نه فقط آماده ام که عبدالله در راه آرمان هايی که مهم ترينش زندگی بهتر و سعادتمند برای جوانان مهين است ،فدا شود که آماده ام خودم و سه فرزندم نيز در راه اعتلا و بزرگی ايران شهيد شويم و به همسر شهيدم بپيونديم
23 آبان 1388
دين افیون است و نه تنها زندگی بهتر و سعادتمند برای جوانان ميهن تامین نمی کند، بلکه فقر، اعتیاد، بیکاری، یاس و نا امیدی و مرگ زودرس، زندان و شکنجه و اعدام را تجویز میکند
زندانی سیاسی با هر مرام و ایده آراد باید گردد

هیچ نظری موجود نیست: