پنجشنبه، 21 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Thursday 12 November
دفن پیکر احسان فتاحيان بدون اطلاع خانواده صورت گرفته است
خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان: احسان فتاحيان بدون اطلاع خانواده دفن شده است
به دنبال انتشار خبر دفن احسان فتاحيان توسط خانواده وی در قبرستان شهر كرمانشاه از سوی خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان اين خبر با اطلاعات بيشتری كه از طريق خانواده فتاحيان به دست آمد بدين شكل تصحيح می‌گردد
عصر روز گذشته جسد احسان فتاحيان بدون اطلاع خانواده و به شكل مخفيانه از سنندج به كرمانشاه منتقل شده و در نقطه‌ا‌ی دورافتاده در قبرستان شهر كرمانشاه دفن گرديده است
صبح امروز در تماس با پدر احسان فتاحيان به وی گفته می‌شود برای يافتن قبر پسرش می‌تواند به باغ فردوس كرمانشاه مراجعه كند
مزار احسان فتاحيان بدون اين‌كه نام و مشخصات وی روی آن نوشته شده باشد در دوردست‌ترين قطعه قبرستان كرمانشاه به شماره 61، رديف 4، قبر 28 واقع شده است

هیچ نظری موجود نیست: